Må betale millionbot

Sortland kommune må nå betale 1,2 million kroner i bot til NVE, etter at klagen er blitt avvist av Olje- og energidepartementet. Bot ilegges for dambrudd ved Storvannet.

Arbeidene ved demninga i Storvannet har gitt kommunen millionbot (arkivfoto).

Det var i juni 2017 at Sortland kommunes ansatte og en innleid maskinfører begynte å grave i demninga til Storvannet, slik at det var fare for at hele demninga skulle briste.

Dersom demninga hadde brutt sammen kunne det blitt en alvorlig flom, som i verste fall kunne skadet bygninger og mennesker.

NVE mente dette var et alvorlig brudd på forskriftene og vedtok en bot til kommunen på 1,5 million kroner.

Sortland kommune har senere anket boten inn for Olje- og energidepartementet, da man både mener det ikke var så stor fare og at beløpet uansett er alt for høyt.

Departementet har nå endelig avgjort saken og gitt NVE medhold i deres vurdering. Boten bli stående.

Det er imidlertid funnet litt formildende omstendigheter, som gjør at departementet setter ned beløpet med 300.000 kroner.

Vedtaket fra Olje- og energidepartementet kan ikke påklages og Sortland kommune må derfor belage seg på å betale 1,2 millioner kroner til NVE.

NVE vurderer at sikkerheten ved den avgravde dammen var så lav at det var stor fare for mennesker, boligbebyggelse og viktig infrastruktur nedstrøms dammen.

Arbeidene skulle vært stanset da det ble klart at man måtte gjøre inngrep i damkonstruksjonen.

NVE mener det var en grovt uaktsom handling å fortsette arbeidene ved å grave seg gjennom dammen på den måten det ble utført.