Kraftsalver mot salg

Tirsdag ble politikerne i Bø, Øksnes og Sortland igjen rådet til å selge det meste av Vesterålskraft. Slett ikke alle er enige i behovet for salg og flere kom også med kraftige reaksjoner på dette.

Einar Mårstad er svært kritisk til prosessen omkring kraftsalget. Bildet er skjermklipp fra det digitale møtet.

Etter at direktør Halvard Pettersen og styreleder Ronald Steen hadde holdt sin innledning, der man anbefalte kommunene å selge Vesterålskraft, ble det tilløp til debatt.

Saken skal egentlig behandles om en uke i de 3 formannskapene og i kommunestyrene den 24. juni. Noen klarte likevel ikke å holde seg fra kommentarer.

– Det var et forunderlig møte, lød kommentaren fra Einar Mårstad (H) henvendt til Sortlands ordfører.

– Dette er et selskap som er verd nesten en milliard kroner og her er altså administrerende direktør i førerstolen og skal selge.

Det er helt uvanlig. Helt uvanlig! Savner sidestykke egentlig, påpeker Mårstad, som selv er både investor og forretningsdrivende.

Bakgrunn for kritikken er at direktør Halvar Pettersen i Vesterålskraft AS, har frontet forslaget om salg av bedriften, gjentatte ganger, over flere år.

Hittil har forslagene blitt nedstemt, men nå er det altså igjen kommet opp. Denne gang med bud både fra Svolvær og Tromsø.

Tom Tobiassen i Bø Arbeiderparti brukte anledningen til å kommentere anbefalingen fra styret i Vesterålskraft.

Han etterlyste fokus på det såkalte null-alternativet, altså at man fortsetter som i dag. Dette er også påpekt av flere andre politikere, men han gikk litt lenger.

– Hvorfor kjøper ikke vi i stedet opp Lofotkraft, spurte Tobiassen.

Meningene er altså svært ulike om hva som er riktig – selge eller ikke selge, og eventuelt hvem man skal selge til.

Tilbake til kommentarene fra Sortlands kommunestyre og Einar Mårstads innlegg.

– Direktøren sitter også i en gruppe som innstiller til styret om hvem som skal kjøpe. Også det helt helt bak mål.

Jeg synes prosessen har vært forferdelig dårlig, fra alle kommunene, kommenterer Einar Mårstad.

Kommunestyrene i Bø, Øksnes og Sortland er eierne i Vesterålskraft AS og har ikke vært informert i forkant av prosessen som nå foregår.

– Hva vil vi? Vil vi selge? Vil vi kjøpe? Vil vi sette i gang en slik prosess i det hele tatt? er Mårstads kritiske spørsmål.

Han etterlyser også en egen nøytral ekspert, som ble engasjert av eierkommunene for å ivareta våre interesser og vurdere tilbudene.

Planen er nå at politikerne i Bø, Øksnes og Sortland skal avgjøre saken allerede 24. juni, men mye tyder på at det er stort flertall for å utsette avgjørelsen.

Saken dreier seg om kraftnettet i Vesterålen og verdier for flere hundre millioner kroner, så her bør man nok ikke forhaste seg.