Kapital til Calanus

Styrket vekstkraft og kompetanse er målet for Calanus AS, når en ny hovedeier nå er kommet inn i selskapet. Størst på aksjonærsiden blir Johan H. Andresen via selskapet Ferd AS.

Hovedeier i Calanus blir nå Ferd AS, som eies av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra (foto: Ferd AS).

Nå tilføres Calanus AS ekstra egenkapital på 100 millioner gjennom en rettet emisjon mot investorene i Broodstock Capital.

Broodstock Capital vil samtidig tilby kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer og blir dermed største aksjonær i Calanus.

I mars kjøpte Ferd AS seg opp til 93,6 prosents eierandel i Broodstock Capital, som utelukkende satser på investeringer innen sjømat.

Dermed blir det familien til Johan H. Andresen som står sentralt på eiersiden, med døtrene Katharina og Alexandra som hovedeiere.

Hvor mye dagens aksjonærer vil selge seg ned, er foreløpig ikke kjent. Ingen skal sitte på mer enn 50% av aksjene.

Finansdirektør i Calanus, Roar Hausner, anslår overfor Bladet Vesterålen at dagens aksjer er verd ca 300 millioner.

– Vi er svært glade for å få inn Broodstock Capital som en kompetent og aktiv investor. Med finansieringen på plass vil vi nå fokusere på å realisere våre planer.

Nå kan vi utvikle de spennende kommersielle mulighetene som selskapet arbeider med, sier administrerende direktør Siv-Katrin Ramskjell i Calanus.

Calanus’ hovedprodukt er Calanus® Oil, en marin olje til forbrukere med unik sammensetning og dokumenterte gunstige egenskaper bl.a. på hjertehelse.

Helsekost-produktet Calanus Oil skal om ikke lenge endre navn til «Zooca».

Selskapet jobber også med funksjonelle ingredienser rettet mot den globale akvakulturindustrien.

Calanus har 40 ansatte fordelt på Tromsø og Sortland. Selskapet ferdigstiller nå sin første fabrikk for bioraffinering av raudåte, lokalisert ved Bogan i Sortland.

Fabrikken blir utgangspunktet for industrialisering og vekst i årene som kommer.

Direktør Siv-Katrin Ramskjell i Calanus AS  har fått med sen tunge investorer på eiersiden (foto: Calanus AS).

– Calanus er en pioner når det kommer til innovativ og bærekraftig utnyttelse av biomarine ressurser, og har potensiale for å sette en ny standard for norsk biomarin næring, med foredling i verdensklasse.

Dette vil i sin tur kunne føre til økt verdiskaping og sysselsetting samt ringvirkninger lokalt og for næringen.

Broodstock ønsker å støtte Calanus hele veien frem mot en levedyktig kommersiell produksjon, og har derfor valgt å gå inn med både kapital og kompetanse, sier partner Pål Kristian Moe i Broodstock Capital.

Broodstock Capital er en rendyrket sjømatinvestor, med lokal tilstedeværelse og globalt nedslagsfelt innenfor sjømatnæringen.

Broodstock Capital investerer i små- og mellomstore virksomheter og bidrar med kapital, nettverk og aktiv eierskapskompetanse for å utvikle morgendagens bedrifter i en bærekraftig sjømatnæring, i partnerskap med ledelse og medeiere.

Største aksjonær i Broodstock Capital er Ferd, et norsk familieeid investeringsselskap med 170 års erfaring innen langsiktig industriell utvikling og med en egenkapital som ved utgangen av 2020 var på NOK 41 milliarder.

Broadstock har flere investeringer innen sjømat, og er en av eierne i Åkerblå AS.

Ferd AS er en av Norges største private investorer og eier blant annet Elopak AS og 44% av Fjord Line AS.