Koronahjelp til firma

Hadsel og Sortland er de eneste kommunene i Vesterålen som får ekstra bevilgning til bedrifter som ennå er rammet av koronatiltak. Til sammen kommer det vel 900.000 kroner hit.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deler ut tilskudd (foto: Regjeringen).

Regjeringen følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene.

Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

Sortland kommune er tildelt 637.000 kroner, som igjen skal fordeles til bedrifter som søker om tilskudd.

Hadsel får også litt penger, men her er beløpet «bare» 272.000 kroner. Bø, Øksnes og Andøy får ikke penger i denne omgang.

– Vi er glade for at bedriftene igjen kan drive som normalt. Samtidig har mange virksomheter i utsatte bransjer vært gjennom en ny, krevende periode i vinter.

Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det gir blant annet god uttelling til vinterdestinasjonskommunene i distriktene med mange utenlandske gjester i normalår.

Kommuner med mange arrangementer og mye servering kommer også godt ut.

En del virksomheter har av ulike årsaker også falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnstøtteordningen, samt ordninger for arrangement.

–Disse vil nå kunne fanges opp av den kommunale kompensasjonsordningen, som også fungerer som en ventilordning. Jeg forventer at kommunene sørger for at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier Gram.

Kommunene har med dette fått til sammen nesten 3,8 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv.

Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye og opprettholder beredskapen i tilfelle det oppstår behov for nye tiltak som rammer lokale virksomheter.