Klar for neste fase

Utbyggingen i «Steinbruddet» på Sortland kan fortsette, etter at den midlertidige byggestansen er opphevet. Nå venter man på formell godkjenning for blokk to, før arbeidet kan starte opp.

En leilighet i første blokk er fortsatt usolgt, sier Geir Abel Ellingsen (arkivfoto).

Øverst i Kirkåsen på Sortland finner man boligfeltet «Steinbruddet Panorama» fordelt på 5 mellomstore blokker.

Den første av disse stod ferdig sist vinter og 13 av 14 leiligheter her er solgt og tatt i bruk allerede.

Sommeren 2022 ble det pålagt arbeidsstans i prosjektet, bortsett fra den første blokka, for å avklare noen forhold.

Kommunens saksbehandler mente tomtearbeidende var gått litt utenfor den vedtatte linja, og berørte friluftsområdet.

Nå er dette vedtaket opphevet og avklart, slik at avslutningen mot vegetasjonen kan fullføres og avsluttes.

Dermed er det klart for neste del av prosjektet, som betyr fullføringen av grunnarbeidene og neste blokk.

Her følger også noe gjenstående sprengning og masseflytting.

Neste blokk i Steinbruddet kommer øst for den første (arkivfoto).

– Jeg vil anta at sprengning og øvrige terrengarbeid vil bli gjort ferdig i løpet av første halvår 2024, sier Geir Abel Ellingsen til Vesterålnytt.

Han er en av to investorer som står bak «Steinbruddet Invest AS», som er utbyggeren her.

– Vi skal nå starte planlegging sammen med entreprenøren, for å finne en god fremdriftsplan.

Rammetillatelse for «blokk 2» ble sendt inn i januar, og vi venter på svar fra kommunen, sier Ellingsen.

Selv om byggestansen i prosjektet nå er opphevet, må det likevel gis klarsignal formelt for videre fremdrift.

Søknad om en mindre dispensasjon fra den opprinnelige reguleringsplanen for Steinbruddet, ble avslått i formannskapet med 6 mot 3 stemmer i september.

Her søkte man om å få gjøre terrengtilpasning mot friluftsområdet, lik det som førte til byggestansen.

Dette er påklaget og skal behandles på nytt i formannskapet når den 30. november.

Om dette nå blir innvilget er de formelle hindringene avklart i prosjektet, som kan komme videre.

Neste blokk vil også inneholde 14 leiligheter, som kanskje kan stå ferdige i 2025.