Kan snart rase ut

Det gamle fryseriet i Nyksund kan ikke bevares og må rives. Kjelleren er direkte utrygg allerede. Alle er nå enige om at bygget må rives, slik at planen om nytt hotell kan realiseres.

Fryseriet i Nyksund – grønt bygg – må rives. Det er allerede utrygt å oppholde seg i kjelleren her (foto: Asplan Viak).

Kulturminneavdelinga i Nordland fylkeskommune har nylig gitt grønt lys for riving av Fryseriet i Nyksund. En bevaring vil koste store summer og er ikke tilrådelig.

Tidligere i høst ble det tatt en gjennomgang av bygget, både av kommunen og fylket, sammen med fagkyndige og arkitekter fra Snøhetta.

Rådgiver fra Klausengruppen AS, Gunnar Klasen, har inspisert bygget. Han vurderer spesielt kjelleren som utrygg for opphold over lengre tid.

Hans faglige vurdering er at bygget har ca. ti års levetid før bygningsdeler vil rase ut i sjøen.

Store skader i betongen og armeringa i første etasje (foto: Klausengruppen AS).

Dersom bygget skal settes i stand igjen, vil det anslagsvis koste 15 millioner ekstra å utbedre helt åpenbare skader som er oppstått.

Dersom planen om et nytt hotell skal gjennomføres, er det et krav fra utbygger og arkitekter at man kan rive hele det gamle bygget og kaia.

Det skal så sprenges ut en del i bakkant, slik at det blir en solid tomt for nybygget.

En detaljert reguleringsplan skal nå behandles og forarbeidene til denne er allerede oversendt Øksnes kommune.

Det er arkitektene hos Snøhetta og konsulentene hos Asplan Viak AS som står for planleggingen.

Slik tenker man det nye hotellet skal erstatte gamle Fryseriet (foto: Snøhetta).

Konklusjonen fra teknisk rådgiver er at bygningen er generelt sterkt korrosjonsskadet. Rivning er eneste farbare vei for realisere ett hotell på tomta.

Det er helt klart at bæresystem som dragere og søyler må rehabiliteres og til en stor del erstattes med nytt.

Fylket ønsket opprinnelig ikke at bygget skulle rives, men har nå snudd og godtar at hele Fryseriet kan rives og erstattes av nybygg.

Hotellplanene er også drøftet med naboene i Nyksund og de fleste kommentarene som er kommet gir positiv tilbakemelding.

Noen av naboene er redd hotellet kan bli for dominerende på stedet, men alle er glade for at det usikre og skjemmende betongbygget fjernes.

Når Fryseriet er revet må man sprenge ut tomta for å gi plass til 1. etasje av hotellet (foto: Snøhetta)

Den planlagte bebyggelsen består av et hotell med ca. 30 rom, restaurant, bar, møterom og aktivitet-fasiliteter.

Til sammen blir det 3.700 kvadratmeter gulvareal i nybygget, fordelt over 4 etasjer og taket.

Rommene blir av ulike størrelse, mens «master suite» blir på hele 85 kvadrat.

På taket blir det utendørs spa og badstuer, der man kan nyte utsikten fra badestampen, mens stormen herjer.

Felles parkering utenfor Nyksund viderefører konseptet i gjeldende reguleringsplan, men det vil også legges til rette for 4 parkeringsplasser ved hotellet.