Halvferdig på taket

Reparasjonen av taket på Sortlands gamle rådhus har skapt litt forviklinger. Firmaet som hadde jobben er nå løst fra oppgaven, selv om man bare er halvferdige. Et nytt firma må overta.

Sist sommer var det 3 mann i jobb med å reparere taket på Sortland gamle rådhus, men etter ferien stoppet arbeidet opp. Nå må en ny entreprenør overta og fullføre oppgaven.

Det var selskapet Velobygg AS med adresse Straumsjøen som fikk oppdraget med å reparere taket på Sortland gamle rådhus. Her skulle man ta av skifterhellene og skifte ut undertaket, ettersom dette var noe skadet av råte. Prosjektet var beregnet å koste vel 2 millioner kroner eksklusive moms, og skulle utføres i løpet av sommeren og høsten 2016.

Allerede 8. juli truet Sortland kommune med at kontrakten kunne bli sagt opp, dersom ikke Velobygg as skjerpet seg. Det manglet da både forsikringsattester og fremdriftsplan. Jobben skulle startet 4. april, men ble 3 uker forsinket. Kommunen purret på ny fremdriftsplan, men fikk ikke dette før utpå sommeren. Verneliste og protokoll fra vernerunde ble heller ikke levert slik det var avtalt.

20. september sendte Sortland kommune et nytt varsel om heving av kontrakten til Velobygg as, med bakgrunn i at lite skjedde på taket. Da hadde man fått melding om at daglig leder i firmaet var sykemeldt. Firmaet møtte heller ikke til innkalte byggemøter. Skatteoppkreveren hadde samtidig varslet kommunen om at det ikke var sendt inn A-meldinger fra firmaet siden dette ble etablert i april 2015.

Fra 1. august til midten av september ble det bare jobbet 2 dager på rådhustaket. Sortland kommune sendte derfor et nytt varsel den 6. oktober, der en rekke forhold ble påpekt. Kommunen varslet igjen at man ville heve kontrakten. Kommunen fikk da en ny fremdriftsplan og Asplan Viak ble satt til å kontrollere dette. Man så imidlertid snart at det skjedde svært lite på byggeplassen. En man var på jobb noen dager og kunne opplyse at de andre i firmaet var sluttet.

Rett før jul sendte derfor Sortland kommune på nytt et varsel om heving og dette ble bekreftet i en ny melding 10. januar. Kommunens advokat, Knut Erik Marthinussen Harjang, varslet heving på grunn av vesentlig mislighold av den opprinnelige kontrakten. Da var bare 55% av arbeidene utført. Man satte så en siste frist til 9. januar, der Velobygg måtte ordne opp i forholdene. Dette skjedde ikke og dagen etter satte Sortland kommune foten ned og avbrøt kontrakten.

-Arbeidet som er gjort er kontrollert og det er OK. Vi ville gi entreprenøren sjanse til å ordne opp, men slik det ble, måtte vi bare avbryte kontrakten, sier fagleder for eiendom i Sortland kommune, Torgeir Tobiassen, til Vesterålnytt. -Om dette vil medføre noen ekstra kostnader for Sortland kommune er vanskelig å si. I henhold til kontrakten kan vi kreve erstatning hos firmaet om det skulle være tilfelle. Vi må nå finne en ny entreprenør som kan fullføre prosjektet, sier Tobiassen.

Skiferhellene på rådhustaket tas av og kontrolleres, før man legger nye lektre og kontrollerer undertaket. Skiferhellene legges så på plass igjen, slik at taket fremstår som uforandret. Sortland gamle rådhus er vernet og skal derfor beholde sitt opprinnelige skifertak. Ødelagte heller blir erstattet, men de fleste kan altså brukes om igjen.

Velobygg AS ble startet i 2015 etter at firmaet Fasadetjenester AS gikk konkurs. Hovedaksjonær og daglig leder har vært Harald Traa fra Straumsjøen. Firmaet har base på Jennestad i lokalene etter Vesterålen Glass og vindusutstyr. Stillasjer og annet utstyr på byggeplassen skal nå brukes av Sortland kommune for å sikre gjenværende del av oppdraget. Et økonomisk oppgjør vil komme i etterkant av denne saken, der det allerede nå ser ut til at det er betydelig uenighet mellom kommunen og Velobygg as.