Ny leder hos NAV

NAV Sortland trenger ny leder etter at Svallaug Berg-Enoksen har gått av med pensjon. Ved fristens utløp hadde det meldt seg 16 søkere. Den mest kjente av disse lokalt er  tidligere rådmann i Øksnes, Just Hjalmar Johansen (60), som nylig ble løst fra stillingen etter en avtale med politikerne. Han hadde 2,5 år igjen av sitt åremål, men valgte likevel å tre til side av årsaker som ikke er offentlig. Han fikk en god sluttpakke med Øksnes kommune, men søker altså nå likevel ny jobb som leder for NAV i Sortland. En annen søker er assisterende rådmann i Hadsel, Espen Bjørnsund Gundersen (43), som er fra Sortland. Daglig leder av Auto 3000, Geir Bolsøy (46), er også på søkerlista. Det samme er Bjørn Kleppestø (44), som har jobbet i NAV i flere stillinger. Av lokale søkere kan vi nevne at også forsyningsoffiser Tom-Erik Fuglevik (32) og rådgiver Marit Rusten (55) begge er fra Sortland. Tre av søkerne er allerede intervjuet og det vil dermed trolig bli kort tid før jobben er besatt.