Felles kraftmøte

Vesterålens 3 strømleverandører samles til et felles seminar i Svolvær, der man skal drøfte fremtiden og felles utfordringer innen kraftbransjen. Alle ordførerne i Vesterålen er invitert med.

Styrelederen i Vesterålskraft, Jarle Ragnar Meløy (t.v.), inviterer til seminar i Svolvær for de 3 kraftlagene i Vesterålen. Alle ordførerne i Vesterålen er invitert, inkludert Karianne Bråthen, Sture Pedersen og Tove Mette Bjørkmo (arkivfoto: Vesterålskraft).

Store endringer skjer i kraftbransjen og selskapene blir stadig større. Vesterålen har ikke vært med på denne utviklingen og har fortsatt 3 selvstendige strømleverandører, med Trollfjord i Hadsel, Andøy Energi og Vesterålskraft. Tidligere samtaler om fusjoner og nærmere samarbeid er blitt kontant avvist av eierne, som er kommunene i Vesterålen.

I midten av februar blir det imidlertid et sjeldent møte mellom alle de 3 selskapene, med ledelse og styrer, tillitsvalgte og eiere – inkludert de 5 lokale ordførerne. Initiativet til dette seminaret er kommet fra Vesterålskraft, der styreleder Jarle Ragnar Meløy fra Øksnes står som vert. Møte og seminar blir på Thon Hotell Lofoten i Svolvær og strekker seg over to dager.

Programmet inneholder ikke er ord om samarbeid eller planer om fusjonering. Her blir det nøytrale felles tema om utfordringer som kraftbransjen står foran i årene som kommer. Det er hentet inn mange foredragsholdere, som alle har tung bakgrunn innen samme bransje.

Seminaret blir ledet av Ståle Johansen, fra et konsulentselskap i Oslo. Han har mer enn 20 års virke som konsulent på flere plan, og har en viss tilknytning til Andøy. Johansens spesialområder er eierstrategi, organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Han har erfaring med prosjekt fra både kraftnett, kraftproduksjon, fjernvarme, kraftsalg og tjenesteproduksjon.

En annen som blir sentral foredragsholder er direktøren i Lofotkraft, Arnt M. Winther. Han er også sentral i det nye selskapet Polarkraft, som selger strøm til 70.000 kunder i Nord-Norge. Polarkraft er en videreføring av Kraftinor, der også Salten Kraftsamband er gått med. -Selskapene har allerede sterke posisjoner i hvert sitt hjemmemarked og vil gjennom fusjonen styrke denne ytterligere, samt videreutvikle tydelige og nasjonale satsinger, sa Arnt M. Winther da det nye selskapet startet opp like før jul.

Andre foredragsholdere er Arnstein Flaskerud fra Fjordkraft, Kristin Lind fra Energi Norge og Knut Lockert fra Distriktsenergi. Rolf Inge Roth fra Hålogaland Kraft skal fortelle om utfordringer og fremtidsutsikter for nettselskapene. Harald Wium Lie fra Nexia skal ha foredrag om bredbånd og fremtiden for dette. Alle de 3 kraftselskapene i Vesterålen jobber også med bredbånd, og har dermed felles interesser også på dette området.

Seminaret blir avsluttet med en oppsummering der alle ordførerne i Vesterålen er invitert til å holde innlegg. Uansett om dette fører selskapene noe nærmere eller ikke, så vil man trolig ha god nytte av en felles faglig samling som dette. Når den legges til «nøytralt område» ved konferansehotell i Svolvær, så blir det nok også god stemning i pausene og rundet det felles middagsbordet som blir på tirsdag.