Dødsårsaken er klar

Politiet melder nå at drapet på Sortland i november skjedde som følge av kvelning. Dette fremkommer i den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet på Sortland har i samarbeid med Kripos etterforsket drapet på Stig Anders Johansen (arkivfoto).

Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten i forbindelse med drapet på Stig Anders Johansen (35), og her konkluderes det med at dødsårsaken er kvelning.

Dette er sammenfallende med det som er fremkommet i den taktiske etterforskningen, deriblant siktedes forklaring. Det er ikke gjort funn under obduksjonen som tyder på noen annen dødsårsak.

Obduksjonen har ikke gitt et nøyaktig dødstidspunkt, men det er etter den sakkyndige undersøkelsen, sammenstilt med øvrig etterforskning, fastsatt til 9. november.

Siktede, som er en mann i slutten av 30-årene, sitter fortsatt varetektsfengslet. Fengslingen gjelder i utgangspunktet fram til 21. desember. Påtalemyndigheten vil begjære varetektsfengslingen forlenget.

Så langt viser etterforskningen at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de hadde tilbragt tid sammen i tiden forut for hendelsen. Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffeskyld for at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte hans død.

Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på en veranda i tilknytning til boligen. Siktedes forklaring stemmer med de taktiske og tekniske etterforskningsskritt som så langt er gjort i saken