Bikker femtilappen

Den beste skreien som nå fiskes utenfor Vesterålen og Lofoten bikker femtilappen i pris når den leveres på kaia. Allerede er det betalt opp mot 51 kroner kiloet for sløyd fisk uten hode.

Skreien er ettertraktet vare (arkivfoto).

Fortsatt er det svært tidlig i sesongen for vinterfisket i nord. De første fangstene av torsk er imidlertid levert.

Prisene er alltid ekstra høye i starten av sesongen og Lofoten ligger gjerne helt på topp.

Kjøperne har betalt over 50 kroner kiloet for sløyd fisk, der hodet ikke er med.

Aller best pris for torsken har juksafiskerne i Vest-Finnmark fått, med over 52 kroner kiloet.

Prisen er litt lavere andre steder, og i Troms ble torsken omsatt for 46 og i Vesterålen for 43 kroner kiloet.

Dette er tall fra Norges Råfisklag for første uke i 2023.

Omsetningen av fersk torsk utgjorde 1.700 tonn til verdi 52 millioner kroner.

Samme uke i fjor hadde tilsvarende mengde fisk, men da var verdien 7 millioner lavere.

Myre fiskemottak et en av kjøperne av torsk og sei (arkivfoto).

Fiskerne i Vesterålen får imidlertid aller mest sei for tiden.

Årets første uke gav landing av 1.900 tonn sei.

Samlet omsetningen av fersk sei for Råfisklaget i uke 1 utgjorde nær 2.900 tonn til en verdi av 38 millioner kroner.

Råfisklaget har oppsummert fjoråret og forteller at norske fiskere leverte fisk for vel 15 milliarder kroner i fjor.

Det var en økning på 3,4 milliarder, eller nær 30 %, fra 2021.

Dette er ny toppnotering for norske fiskere, selv om det korrigeres for inflasjon.

2022 er det niende året på rad med over 1 million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og omsatt gjennom Norges Råfisklag.

Mindre fisk i markedet gir mer ivrige kjøpere og høyere priser.

I år går fiskekvotene betydelig ned, og det fører til skjerpet konkurranse blant fiskekjøperne.

Mange er derfor spente på årets vintersesong og hvordan prisene vil utvikle seg fremover mot påske.

Høy pris til fiskerne betyr gjerne høy pris i fiskebutikken.

Coop Mega på Sortland selger for tiden fersk torsk i skiver for 95 kroner kiloet.

Her koster fersk lever 35 kroner og rogn 75 kroner, begge beløp pr kilo.