25.000 middager pr minutt

Fiskeri og oppdrett i Norge lagde 37 millioner måltid hver eneste dag i fjor, som tilsvarer utrolig 25.000 middager i minuttet. Verdien av dette var over 100 milliarder kroner.

Fiskeri og oppdrett er en av Norges største næringer og solgte varer til utlandet for 100 milliarder i 2020 (foto: Sjømatrådet).

Til tross for et svært krevende år, eksporterte Norge 2,7 millioner tonn sjømat for 105,7 milliarder kroner i 2020. Dette er den nest høyeste verdien noensinne.

Det tilsvarer 37 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt.

Det totale volumet av sjømateksporten økte med 2 prosent i 2020, mens verdien ble redusert med 1 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med rekordåret 2019.

– Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av koronapandemien.

Vi har virkelig fått sett hvor sterkt norsk sjømat står globalt og kan være stolte av sjømatnæringen vår, dens evne til å omstille seg raskt her hjemme og den sterke posisjonen vi har hos forbrukere verden over, sier direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

– Jeg er glad for at sjømateksporten igjen passerer milepælen på 100 milliarder kroner i eksportverdi. Første gang vi klarte dette var i 2019, og at dette gjentar seg i koronaåret 2020, er fantastisk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Inngangen på 2020 var svært god for norsk sjømateksport, med høye verdier og en sterk tro på nok et rekordår, men så rammet koronapandemien markedene verden over.

Stabil verdi

– Da verdenssamfunnet stengte ned, mistet norsk sjømateksport en svært viktig salgskanal, nemlig restaurant- og hotellsegmentet.

Det ble utfordringer i logistikken, og salget av sjømat ble i stor grad flyttet til dagligvarekjeder, netthandel og take-away-tjenester, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Til tross for dette har eksportverdien holdt seg stabil i 2020.

– Bildet er likevel nyansert. Det har vært en svært positiv utvikling for produkter som sild og makrell, mens det har vært utfordringer og nedgang blant annet for klippfisk og tørrfisk, sier Renate Larsen.

Fortjener ros

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) roser den norske sjømatnæringen.

– Næringen fortjener honnør for måten de har tilpasset seg usikre og vanskelige markedsforhold på i 2020. Gjennom året har jeg latt meg imponere av stå-på-viljen og omstillingsevnen som er i næringen.

Dette har i stor grad bidratt til at sjømateksporten har klart seg godt gjennom koronaåret, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

2020 ble tidenes nest beste år for norsk sjømateksport. Det er det i stor grad fem faktorer som har bidratt til, som en svekket norsk krone, omstillingsdyktig næring, makrell og sild har opplevd sterk vekst, samt at eksportverdien for laks er tidenes nest høyeste.

Minus for torsk

– Etter en fantastisk start på året, med prisvekst på de fleste produkter, så det ut til at 2020 skulle bli et lovende år for torskeeksporten.

Under koronakrisen falt imidlertid etterspørselen, noe som har resultert i prisfall for de fleste produkter.

Hadde det ikke vært for den svake norske kronen, ville prisfallet vært betydelig større, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.