Vaksinene skal gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NAV.

De regjeringsmedlemmene som ikke er vaksinert, vil også få vaksine. I tillegg avgis det et antall doser til Det kongelige slott.

Vaksineringen skal etter planen skje i uke 21, i regi av Forvarets sanitet, opplyser Regjeringen i en pressemelding.

Vaksineringen går videre som normalt ellers, med prioritering av Oslo-området som får 30% av vaksinene som ellers skulle vært fordelt i landet ellers.