Rødgrønt flertall

Fersk meningsmåling fra NRK viser at Nordland blir rødgrønt til valget. Senterpartiet er størst i fylket, med 25% av velgerne bak seg og får inn 3 mandater fra Nordland.

Arbeiderpartiet er fortsatt litt bak SP, men nærmer seg 24% oppslutning. Dette holder likevel bare til 2 mandater.

Høyre for 14% og FrP 13 %, som gir begge disse ett mandat hver fra Nordland fylke.

Også SV med sine 7,4% vil få et mandat her og kanskje vil Rødt kunne få et «utjevningsmandat» dersom partiet kommer over sperregrensen.

Uansett ligger det altså an til et klart rødgrønt flertall både i Nordland og Norge ellers, dersom tallene fra NRK står seg ved valget om en måned.

MDG, KrF og Venstre ligger under og på 2% prosent i Nordland, og har altså ikke klart å fenge nordlendingene med sin politikk.