Løsning for Myre havn

Videre fremdrift for fyllingen i Kartnesbukta og utvidelse av byggeområdet i Myre havn er kommet et steg videre. Tirsdag ble det skrevet ferdigattest for Kartnesbukta, moloanlegget og utdypingen av Myre havneinnløp. Kystverkets  har dermed fått godkjent-stempel i Øksnes rådhus for sin del av jobben her, inkludert første del av fyllinga i Kartnesbukta. Resten skal gjøres av Øksnes kommune, via innleid entreprenør. Både Biomar og Vesterålen Proteine Oljer venter på klargjort tomtegrunn, til sine planlagte utbygginger på Kartneset. Saken med ferdigattest har tatt litt tid, ettersom saksbehandlerne i Øksnes kommune ikke var helt fornøyd med dokumentene fra Kystverket. Nå er altså problemene løst og man kan gå i gang med neste etappe.