Krever 8,5 millioner

Hadsel kommune krever 8,5 millioner kroner tilbake fra eierne av Coop-tomta ved sykehuset. Kommunen har bedt Vesterålen tingrett om å ta arrest i beløpet hos eierne av tomta.

Til sammen har kommunen fått regninger på over 12 millioner kroner for opprydningsarbeidet, og det er langt over det som var kjøpesummen som ble avtalt da kommunen solgte grunnen.

– Dette er felleskapets penger og flere millioner kroner betyr mye for skole, helse og eldreomsorg i kommunen, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen ifølge BLV.no.

– I kontrakten mellom kommunen og Stokmarknes Handelseiendom AS er det spesifisert at kommunens oppryddingskostnader ikke skal overstige 75 prosent av kjøpesummen. I dette tilfellet vil det si at Hadsel kommune maksimalt skulle betale ca 3,6 millioner.

Dette er også årsaken til at kommunen krever tilbake de nesten 8,5 millionene som Stokmarknes Handelseiendom AS har fakturert utover maksgrensen.

På bakgrunn av dette har kommunen, i tillegg til det nevnte millionkravet, begjært arrest i Stokmarknes handelseiendom AS’ økonomiske midler. Dette for å sikre at selskapet kan betale tilbake kravet kommunen mener å ha rett på.