Krav til datasenter

– Det stilles få særskilte krav til datasentre i dagens regelverk.

Regjeringen foreslår å innføre en registreringsplikt for datasenteraktører, som vil gi myndighetene en bedre oversikt over næringen i Norge.

I tillegg foreslår vi å sette krav om forsvarlig sikkerhet i datasentre, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kommunal- og distriktsdepartementet sender nå forslagene til datasenterregulering på høring.

–I Hurdalsplattformen at det er et mål å styrke den digitale beredskapen.

Datasentrene i Norge er viktige for å sikre en robust nasjonal infrastruktur med raske, trygge og fleksible digitale tjenester over hele landet.

Datasentrene lagrer og bærer digitale tjenester og data, og inngår som en viktig del av den digitale grunnmuren, i likhet med infrastruktur for elektronisk kommunikasjon (ekom), sier Gjelsvik.

Mange kritiske tjenester leveres i dag fra datasentre og avhengigheten til datasentrene kan utgjøre en stor samfunnsmessig sårbarhet.

Dersom det oppstår nedetid i digital infrastruktur, kan det ramme kritiske digitale tjenester.

–Siden samfunnets avhengighet til digitale tjenester blir stadig større, og stadig flere kritiske tjenester bæres av den digitale infrastrukturen, er det viktig med et bevisst forhold til sikkerhet og robuste løsninger, sier Gjelsvik.

Datasentrene legger også til rette for innovasjon og effektivisering både i næringslivet og i det offentlige.

Mange viktige funksjoner i samfunnet hviler på tjenester som blir levert av datasentre.

Noen eksempler på tjenester som datasentre bærer er mobiltjenester, betalingstjenester, helse- og velferdstjenester, kritiske kommunikasjonstjenester, TV- og radiodistribusjon (DAB), Forsvarets kommunikasjonstjenester og fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon.