Fortsatt bra for Sparebank1

korteresagt

SpareBank1 Nord-Norge fikk et overskudd på 1,2 milliarder kroner før skatt for tredje kvartal i år. 46% av eierandelene i SpareBank1 Nord-Norge er børsnotert, mens resten kontrolleres av ulike institusjoner i nord. 80 prosent av overskuddet konsernet genererer blir igjen i Nord-Norge. Mye gis tilbake til landsdelen gjennom «samfunnsutbytte». Siden 2006 har nær én milliard kroner blitt delt ut som tilskudd til kultur, idrett og kompetansebyggende formål, forteller konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding. Konsernet har gjennomført flere tiltak de senere år for å effektivisere og kutte kostnader, og dette har gitt seg utslag i doblet børsverdi.