Flere i jobb

Nordland har fortsatt lavest ledighet i landet. Det er nå 2 392 helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 11 prosent færre helt ledige i fylket vårt sammenlignet med mai, og ledigheten er nå på linje med nivået før koronapandemien.

Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak var det totalt 4 894 arbeidssøkere i Nordland ved utgangen av juni.

Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 12 prosent fra mai. Den store nedgangen skyldes at de permitterte nå i stor grad er tilbake i arbeid.

– Grunnen til fortsatt fall i ledigheten er først og fremst at samfunnet åpner mer og mer opp etter tidligere strenge tiltak.

Det er et stort behov for arbeidskraft i Nordland, og vi i NAV tar i bruk flere virkemidler for å gi flere muligheten til å være i jobb.

Aktuelt nå er sommerjobbtiltaket, og dette ser vi gir resultater, sier direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Pr. 1. juli er det inngått 96 avtaler om sommerjobbtiltaket i Nordland, og flere er i startgropa.

Stavnes oppfordrer arbeidsgivere som har behov for ferievikarer til å ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor.