Bedre for uføre i jobb

Uføre som jobber mye risikerer i dag å måtte betale tilbake trygd. Nå foreslår regjeringen mer fleksible regler slik at uføre på vei tilbake i full jobb ikke taper økonomisk.

– Jeg vil at så mange som mulig jobber, og at det skal lønne seg å være i arbeid.

Derfor gjør vi unntaket med arbeidsforsøk mer fleksibelt. Uføre som allerede jobber litt og vil forsøke å jobbe mer, skal ikke måtte være bekymret for å få et urimelig krav om å betale tilbake trygd, og dermed en økonomisk smell.

Dette er helt i tråd med målet om å gjøre overgang fra trygd til arbeid enklere for de som kan jobbe, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Flere uføre har tidligere opplevd å måtte betale tilbake trygd etter at de har kommet ut i jobb.

Regelendringen skal bidra til at det ikke skjer. Endringen gjelder uføre som er i et såkalt arbeidsforsøk og tjener så mye at de står i fare for å måtte betale tilbake hele uføretrygden.

I dag åpner reglene for ett arbeidsforsøk. Regjeringen utvider nå muligheten slik at uføre kan forsøke seg i arbeid flere ganger uten å måtte betale tilbake trygd.

Det er grenser for hva uføre kan tjene før de blir trukket i trygd. Tjener man mer enn fribeløpet på 0,4 G blir uføretrygden redusert.

Det vil fortsatt lønne seg å jobbe, men ved et punkt mister man uføretrygden fullstendig til fordel for lønn.

Det er gruppa med høyest inntekt, over 80 prosent av det man tjente før uførhet, som nå får utvidete muligheter til å prøve seg i jobb.

Når inntektsøkningen er høy på grunn av at man har kommet seg fast tilbake i arbeid, eller gjort et forsøk på dette, skal ikke uføre betale tilbake uføretrygden de mottok før inntekten passerte grensen.

– Vi må være villige til å vurdere om det er rom for forbedringer i systemet vårt i dag, slik at vi kan få med enda flere.

Ingen skal være bekymret for at man taper penger på å jobbe. Arbeid er det viktigste verktøyet vi har for å utjevne sosiale forskjeller.

Det gir mestring og mening, og mulighet til å forsørge seg selv og familien sin. Samtidig er det viktig for fellesskapet vårt at så mange som mulig er med og finansiere velferdsordninger som kommer hver og en av oss til gode, sier Brenna.