Baren er konkurs

Utestedet Baren Første AS på Sortland er slått konkurs. Dette ble resultatet da Midtre Hålogaland tingrett tirsdag behandlet saken.

Alle aksjene eies av Siv K Ellingsen Sayari, som overtok etter at forrige eier, Rabin Mohammed-Ali, mistet skjenkebevillingen.

Driften har gått noenlunde i balanse de senere år, med en omsetning på omkring 3 millioner.

Etter at man mistet skjenkebevillingen og koronaen stengte ned utelivet, ble det vanskelig for den nye eieren å drive videre.

– Har ikke så mye å si annet enn at det dreier seg om etterslep på skatter og avgifter fra forrige eier, sier nåværende eier i en kommentar til Bladet Vesterålen.

-Man trodde man skulle klare med dem, men på grunn av Covid-19, nedstengninger og nasjonale regler måtte vi holde stengt. Dermed ble det ingen omsetning, så dessverre gikk det ikke som planlagt, sier hun.