Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Baren er konkurs

Utestedet Baren Første AS på Sortland er slått konkurs. Dette ble resultatet da Midtre Hålogaland tingrett tirsdag behandlet saken.

Alle aksjene eies av Siv K Ellingsen Sayari, som overtok etter at forrige eier, Rabin Mohammed-Ali, mistet skjenkebevillingen.

Driften har gått noenlunde i balanse de senere år, med en omsetning på omkring 3 millioner.

Etter at man mistet skjenkebevillingen og koronaen stengte ned utelivet, ble det vanskelig for den nye eieren å drive videre.

– Har ikke så mye å si annet enn at det dreier seg om etterslep på skatter og avgifter fra forrige eier, sier nåværende eier i en kommentar til Bladet Vesterålen.

-Man trodde man skulle klare med dem, men på grunn av Covid-19, nedstengninger og nasjonale regler måtte vi holde stengt. Dermed ble det ingen omsetning, så dessverre gikk det ikke som planlagt, sier hun.