Vil ha annen havn

Debatten for eller mot en ny havn på Ånstad i Sortland går videre. I dette innlegget flagger partiet Rødt at man ønsker en annen plassering for ny havn og peker på «Holmen» i Hognfjorden.

Andreas Hjelle og Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland (foto: innsendt).

Innsendt innlegg: Rødt Sortland støtter innbyggerengasjementet mot havneutbygging i Ånstadsjøen.

Et innbyggerengasjement med underskriftskampanje er en viktig sikkerhetsventil for innbyggerne der de kan påvirke politikerne til å ta stilling til og vurdere enkeltsaker på nytt i kommunestyret.

Rødt støtter derfor denne aksjonen og vil oppfordre innbyggerne i Sortland til å engasjere seg mot den planlagte havneutbyggingen i Ånstadsjøen.

Rødt Sortland har vært kritisk til ekspansjonsplanene i regi av Sortland Havn KF over flere år.

Vi stiller spørsmål ved behov og lokalisering av en slik utbygging og om det er lokal konkurranse med nabokommuner som er drivende for planene.

Vi har blant annet fulgt opp ei utredning som la opp til å se havneutbygging også i et vesterålsperspektiv.

Rødt har foreslått å vurdere de avsatte arealene i «Holmen-området» som ikke er tatt i bruk (red.merknad ved Holmøy Maritime).

Etter vårt syn vil en utbygging i Ånstadsjøen redusere livskvaliteten til innbyggerne i området og det vil medføre nedbygging av natur og dyrka mark og være skadelig for økosystemene i havet her.

En utfylling av denne størrelsen kan også påvirke strømforholdene i Sortlandssundet, og slik sett gi skadelige ringvirkninger ut over det planlagte området for utbygging.

I Rødts politikk er det behovene til mennesker og miljø som settes først, i motsetning til kapitalkreftenes nådeløse krav om evig vekst og økonomisk profitt nærmest uavhengig av konsekvensene for omgivelsene.

Rødt Sortland er også for å dreie meir transport på kjøl og bort fra vei, men dette kan løses på andre måter enn ved enorme havneutbygginger på hvert nes i regionen.

  • For Rødt Sortland
  • Andreas Hjelle og Christoffer Ellingsen
  • 3. og 1. kandidater på kommunelista.