Viktig med veipakke

Veipakke Vesterålen og større veiprosjekter inn i framtida er begge like viktige. Gjennom gode debatter kan vi i fellesskap komme fram til det beste for Vesterålen, mener Tove Mette Bjørkmo.

Tove Mette Bjørkmo, ordførerkandidat Sortland Arbeiderparti (foto: Sortland AP).

Sortland Arbeiderparti er veldig glad for at det jobbes videre for Vegpakke Vesterålen i Vesterålsrådet.

Arbeidet for Vegpakke Vesterålen må intensiveres og jobbes hardt med for å oppnå at fylkesveiene blir opprustet til det nivå som er nødvendig for å få trygge veier i Vesterålen.

Det gjelder selvfølgelig både for vei mellom nabokommunene i Bø, Andens og Øksnes og Hadsel, og for våre behov for å sikre trygg ferdsel internt i vår egen kommune.

Vi har et stort etterslep på fylkesveiene i Vesterålen, det er vi alle godt kjent med. og det er et hinder for både næringsliv og innbyggere.

Det vil bli svært viktig å bli enige om hvordan dette skal prioriteres, ellers kommer vi ingen vei, og får ingen vei.

Men, uavhengig av dette så mener Sortland Arbeiderparti at tiden er moden for å starte prosessen med å tenke ut over de eksisterende fylkesveiene i Vesterålen.

Senterpartiet har sammen med Arbeiderpartiet i Sortland vært enige om at Sortlandsbrua og strekningen Strand – Sigerfjord trenger gang/sykkelvei.

Det er et riksveiprosjekt som det må arbeides med opp mot Storting og regjering. Der har vi sammen vært krystallklare, og den kampen er ikke over.

Sortland Arbeiderparti mener det i tillegg er viktig å starte en prosess med ny kryssing av Sortlandssundet.

Sortlandsbruas tilstand tilsier at det er nødvendig.

Den er snart 50 år og ikke bygd for dagens trafikkmengde og dagens tyngre kjøretøy.

Både rundkjøringa på Sortlandsiden og T-krysset på strandsiden, kombinert med stor stigning er dette krevende, spesielt for tyngre kjøretøy spesielt på vinterføre.

Vi vet at trailer-trafikken øker og at bilene blir tyngre og lengre. Brua har allerede vektbegrensning, som er et hinder for blant annet maskinentreprenørene, tyngre maskiner må ha dispensasjon for å transporteres over brua.

Derfor har Sortland Arbeiderparti pekt på at det er på tide å se på det langsiktige samferdselsbildet.

Det er noe som vil ta lang tid, og vil kreve mye utredninger, lobbyarbeid, tålmodighet og ikke minst samarbeid.

Vi må ha et lengre perspektiv enn å ruste opp de vegene vi har. Det skal vi selvfølgelig jobbe kontinuerlig med.

Men, vi må være bevisst på at vi før eller senere trenger en ny løsning for å krysse Sortlandssundet.

Vi vet at hovedtyngden av trafikken skal ut på E10/E6 til Narvik og Fauske og videre ut i Europa.

Det er der hovedtyngden av transport av gods skal fraktes.

Vi har behov for å knytte oss på Hålogalandsveien for å sikre at viktig gods inn og ut av regionen kan transporteres trygt.

Derfor må vi evne å se framover. Hvem andre skal ta den rollen?

Hvor ei ny kryssing av Sortlandssundet skal være, er ikke det aller viktigste.

Vi synliggjorde en mulighet for å ta med flere, og involvere bygder som trenger bedre vei, rassikring og kortere reisetid til kommunesentrene.

Dette trenger ikke være fasitsvaret, vi rir ingen kjepphester her, selvfølgelig fins det andre alternativer.

Både kortere strekninger og sikkert bedre løsninger. Det fins mange dyktige fagfolk som kan utrede videre om hva som er den beste løsningen.

Utspillet fra Sortland Arbeiderparti var ment for at vi skulle løfte blikket.

Vi må tenke 20-40 år fram i tid, og ikke bare tenke det som skal gjennomføres de neste fire årene.

Dersom Vesterålen skal vokse og utvikle seg videre må vi ha noen litt luftige tanker også.

Sortland Arbeiderparti håper at flere vil være med på å løfte Vesterålen til nye høyder slik at vi kan knytte oss til resten av verden uten for mange flaskehalser.

Svaret er ikke gitt, men gjennom gode debatter kan vi i fellesskap komme fram til det beste for Vesterålen.

Tove Mette Bjørkmo, ordførerkandidat Sortland Arbeiderparti