Tømmer kassen i Sortland havn

Islandske Eimskip tok over Vesterålen Shipping CTG for 12 år siden og har vært nøkterne med å ta ut utbytte fra den norske bedriften. Men nå slår man til og sjef Lara Konradsdottir tar like godt ut 70 millioner i et jafs.

eimskipctg

Lara Konradsdottir (50) er sjef for Eimskip i Norge og hun henter nå ut 70 millioner fra kassen i Sortland havn til sine islanske eiere, Eimskip Holding BV. Islandske «Eimskipafelag» betyr rett og slett damp (eim) – skip – selskap.

Det var i 1985 at CTG (Coldstore Transport Group) og Vesterålen Shipping as ble startet på Sortland av Einar Mårstad og Per Eilertsen. Tyve år senere hadde grunderne solgt bedriften til islandske Eimskip, som drev med det samme i litt større målestokk. Mårstad og Eilertsen fikk godt betalt og har siden vært to av Sortlands største eiendomsinvestorer. Fryseterminalen i Sortland havn har hele tiden vært utgangspunktet og er fortsatt bedriftenes forretningsadresse. Det er også avdelinger i Tromsø, Ålesund og Fredrikstad. Hoveddelen av frakt er frossen fisk til Nederland, England, Asia og Amerika. 40-45 personer jobber nå i disse bedriftene i Norge og det betales ut ca 26 millioner i lønn årlig. Halvparten av de ansatte er på Sortland.

De islandske eierne har vært tålmodige og ikke tatt ut direkte utbytte fra den norske delen av konsernet Eimskip, etter at man overtok på Sortland for vel 12 år siden. Nå har man imidlertid slått skikkelig til og hentet ut hele 70 millioner i ett jafs. Det er formelt sett firmaet Eimskip Norway as som betaler ut dette utbyttet, og det hentes fra datterselskapene Vesterålen Shipping as, Eimskip Shipping as, Kirkenesterminalen as, Murmanskterminalen, MV Holmfoss as og Marin Eiendom as. Selskapet Vesterålen Shipping as tømmes helt og med 11 millioner i utbytte herfra er nesten hele verdien tatt ut. Dette selskapet har imidlertid ingen ansatte, så det er egentlig mest en regnskapsmessig justering.

De ansatte er i konsernet Eimskip Norway as og dette er uansett et bunnsolid selskap. Før uttaket av utbytte var egenkapitalen her 172 millioner og overskuddet i fjor var på 42 millioner. Etter uttak av 70 millioner hadde konsernet fortsatt 145 millioner i regnskapsmessig egenkapital. De islanske eierne kan altså hente ut mer penger i årene som kommer, om man ønsker. Styrets beretning for 2015 forteller at eierne ser lyst på fremtiden. Selskapet er fortsatt inne i en vekstperiode da både kvotene på fisk er økende og man tar markedsandeler fra konkurrentene. Lara Konradadottir er administrerende direktør og hadde i fjor ca 1,5 millioner i lønn og godtgjørelser. Hun bor i Tromsø.

Eimskip Norway driver med fryseterminaler og frakt av fisk. Selskapet er derfor følsomt overfor svingninger i fangsten og salget av torsk. Resultatet i 2013 var middels, men forbedret seg mye i 2014. Høye torskekvoter og høyt volum av sjømat var årsak til dette.  Eimskip konsentrerte dessuten aktiviteten på «den orange linja» fra Norge til Nederland, England og Skottland. Her økte man fra 3 til 4 skip og satset innenfor dekks- og tørrlast. Toppåret var 2014 med omsetning på 422 millioner, mens man falt ned til 417 millioner i 2015. Omsetningen gikk ned, men driftsresultatet økte fra 32 til 42 millioner. Av inntektene i fjor kom 258 millioner fra shipping, mens utleie av lagerplass bare var 19 millioner.

Terminalen på Sortland, der alt startet, har etterhvert blitt et problem for Eimskip, ettersom man her opplever både lavere volum og færre oppdrag. Det har vært ledig kapasitet i Sortland havn lenge, men nå ser det ut til at man fyller opp mye av dette etter nedleggingen av Nord-norsk Engros as. Norgesgruppen skal ikke ha lager på Sortland slik som før, og vil for fremtiden bare leie plass hos Eimskip i Sortland havn. Lokalene etter Nord-norsk Engros as står dermed tomme nå ved Kystvakta og Steiro Invest as er derfor på jakt etter nye leietakere her.