Også næringssjef er nå ansatt

Lederkabalen i Sortland kommune begynner å falle på plass. To av fire sentrale jobber er nå besatt. Rådmann Randi Gregersen ble formelt tilsatt av kommunestyret i forrige uke, og nå er Håvard Wallstad tilsatt som næringssjef.

HåvardWallstad

Håvard Hamansen Wallstad (39) er i dag markedssjef hos Alsvåg Plater as, men vil til høsten ta fatt på jobben som næringssjef i Sortland kommune (foto privat).

Ålsvåg Plater as er en av Sortlands svært få produksjonsbedrifter og har hatt jevnt stigende omsetning de senere år. Selskapet passerte 30 millioner i fjor og sysselsetter 11 personer. En av eierne her, som har vært firmaets salgssjef i 15 år, er Håvard Hamansen Wallstad. Han var på søkerlista til jobben som næringssjef i kommunen og bekrefter nå overfor Vesterålnytt at han både har fått tilbud om og takket ja til stillingen. Når han eksakt slutter hos Alsvåg Plater as er ikke avklart.

Håvard Hamansen Wallstad har studert ved Norges markedhøyskole BI. Han er også kjent fra det lokalpolitiske miljø og satt i forrige kommunestyre for Høyre. Mest av alt er han er velkjent navn innen idretten, der volleyball kanskje har vært hans fremste hjertesak. Som volleyballdommer har han reist over hele landet for å dømme kamper. Sykkel er også en av hans grener og han har blant annet syklet Birkebeiner-rittet. Håvard er også nestleder i Sortland idrettslag.

Det var 10 søkere til jobben som næringssjef og flere lokale navn. Blant søkerne var Bengt Jægtnes, Joar Chrislock og Per Sture Helland Pedersen fra Sortland, plusss Jørn Gåsvær, opprinnelig fra Melbu. Denne gang var det altså Hamansen Wallstad som trakk det lengste strået, etter at jobben hadde vært utlyst 3 ganger. Det er rådmannen som formelt tilsetter næringssjef, men har hjelp av flere andre i staben sin til utvelgelsen. Saken skal ikke behandles politisk av formannskapet. Næringsavdelingen i Sortland består ellers av Geir Breivik som næringskonsulent, Gjermund Pettersen som skogbrukssjef og Karl Peder Haugen som fagleder for naturforvaltning (landbrukssjef).

Som ventet var det ellers bred politisk enighet om å tilby Randi Gregersen jobben som rådmann, og dette ble enstemmig bifalt i både formannskap og kommunestyre før helga. Hun vil tiltre stillingen fra 1. september og avløse Johnny Kvalø som nå fungerer i både jobben som økonomisjef og rådmann. Det er altså Kvalø som nå formelt har tilsatt Håvard Hamansen Wallstad som næringssjef.

Rådmann Kvalø skal straks tilsette også kommunalsjef for teknisk og service, og her har både Brynjulf Øverby og Torgeir Tobiassen søkt. Øverby var tidligere i denne jobben og Tobiassen er nå konstituert i stillingen. En del andre søkere har også meldt seg. Rådmannen har derfor et bra felt å velge fra, når han nå skal gjøre tilsettingen. «Teknisk sjef» i Sortland kommune er en svært sentral rolle med et stort budsjett og ansvarsområde. Alt av veg, vann og avløp, samt byggesaker, hører inn under denne stillingen.

Den fjerde sentrale posten i Sortland som nå er ledig, er jobben som havnesjef. Her sa som kjent Geoffrey Armstrong opp i protest etter bare 3 måneder i stillingen og dette ble akseptert av havnestyret. Her har verken rådmann eller ordfører direkte innflytelse, og det er derfor Sortland havnestyre som nå skal konstituere havnesjef og deretter gjøre ny tilsetting. Når ny havnesjef vil være på plass er foreløpig litt uklart.