Stort fall i ledighet

Antallet arbeidsledige i Vesterålen synker stadig. Tallene for august viser at det nå bare er 325 ledige i Vesterålen og det er 193 færre enn for et år siden. Særlig Øksnes har positiv utvikling.

Antall helt ledige i Vesterålen faller stadig. Nå er det bare 2% av arbeidsstyrken som er helt uten jobb, ifølge tallene som NAV presenterer (arkivbilde).

Ved månedsskiftet var det 111 personer i Sortland som var helt uten jobb. Det er faktisk 74 færre enn for et år siden og viser altså et stort antall som nå er kommet i jobb eller er ute av arbeidsmarkedet. Det er likevel nabokommunene som har prosentvis størst nedgang. Øksnes hadde 31. august 54 ledige og det er en halvering av antallet fra i fjor.

Til sammen er det fortsatt 325 helt ledige som er registrert hos NAV, samlet for de 5 vesteråls-kommunene. Andøy har 57 ledige, Bø 22 og Hadsel 81. Alle kommunene har stor nedgang i antallet helt ledige. Andøy hadde en bedring i august på 21 personer. Det samme hadde Bø, der det nå faktisk bare er registrert 22 helt uten jobb.

Om tallene fra NAV viser et riktig bilde, er imidlertid noe usikkert. SSB har statistikk som avviker mye fra NAV-tallene. Flere mener også at NAV ikke viser det reelle bildet, da man ikke tar hensyn til den potensielle arbeidsstyrken som finnes. Andelen sysselsatte i prosent av befolkningen synker, samtidig som ledighetstallene faller.

Tallet på helt ledige er ikke direkte koblet til tallene for permitterte, folk på tiltak, sykemeldte og de som er gått over til person eller uføretrygd. Dermed vet man ikke om hele nedgangen skyldes flere jobber, eller om noe av reduksjonen skyldes andre faktorer.

I august 2017 er det 2.644 helt ledige i Nordland, dette er 552 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 17 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

-Ledigheten i Nordland er i august 2017 merkbart lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner og menn. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier avd.dir. Petter B. Richardsen ved NAV Nordland.

Samtidig som antallet uten arbeid synker, så øker antall ledige jobber. Det har vært en tilgang på 1.002 registrerte ledige stillinger i Nordland i august. Dette er 217 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Bygg og anleggsfag har størst økning i antall utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor.

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra august i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 101 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 28 prosent. Men flest ledige finner vi likevel altså med bakgrunn fra industriarbeid (395), bygg og anlegg (258) og butikk/salgsarbeid (311).