Politiet og kystvakta naboer

Fortsatt er det ikke avklart hvor ny politistasjon på Sortland skal ligge. Flere muligheter er lansert og sist ut er en mulighet som nabo til kystvakta. Her kan det fylles ut for 5 mål tomtegrunn.

Mellom Kiwi og Kystvakta er mulig politi-tomt, her markert i rødt (foto: VNY).

Det er kommunedirektør Rita Johnsen som nylig har sendt bred til Politiets Fellestjenester i Oslo.

Kommunen beskriver her at man ser det foreligger to mulige tomter som kan brukes til å bygge en helt ny politistasjon.

Den ene er ved brannstasjonen på Natland, der det også nå legges opp til plassering av ny base for ambulansene.

Andre mulighet er ved Kystvaktbasen, der Forsvarsbygg eier et sjøareal som kan fylles ut.

Fordelen med Natland er mulighet for en «felles blålys-base», med både brann, redning, ambulanse og politi som naboer.

Her legges det opp til enkel utkjøring nesten direkte til Vesterålsgata, for utrykningskjøretøy.

Først må imidlertid det gamle anlegget til Nortura her rives, før tomta kan klargjøres. Kostnadene for dette er ikke avklart.

Ved kystvakta kan man raskt gå i gang med utfylling, da denne tomta allerede er regulert til offentlig formål.

Tomta eies av Forsvarsbygg og de har i utgangspunktet ikke sagt nei til å få politiet som ny nabo.

Dermed er det minst 4 ulike alternativer for politiet å velge mellom når ny stasjon skal bygges.

Utleierne i dagens stasjon har lagt frem planer for utbygging og tilpassing av nåværende bygg etter kravene som er stilt.

Bak dette er et firma med en rekke mindre aksjonærer som ikke er bosatt på Sortland.

Deres planer er kjent for kommunen og har vært positivt behandlet så langt.

Sør for brannstasjonen, nær den gamle betongfabrikken, er det også en mulighet som firmaet Iparsell AS har lansert.

Bak dette firmaet står blant annet Sortland Entreprenør og Bulldozerlaget.

Også disse planene er behandlet i kommunen med positive vedtak.

Politiets Fellestjenester har imidlertid ikke sagt noe konkret om tidsplan eller vurderinger av forslagene som er kommet.

Dermed er det fortsatt helt åpent hvor og eventuelt når en ny politistasjon kan komme.