Øl, vin og bensin

Kanskje kan det bli salg av både 95 oktan bensin og brennevin fra bensinstasjonen i Sigerfjord, når man tar i bruk det nye «gatekjøkkenet». Helsesjefen er imidlertid skeptisk til kombinasjonen.

Et nytt serveringstilbud blir nå bygget til bensinstasjonen i Sigerfjord og her vil man også skjenke både øl, vin og brennevin til spisegjestene. Det er ikke tillatt å selge alkohol fra bensinstasjoner, men skjenking i eget lokale for spisegjester er ikke forbudt (foto: Elin Norum).

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland er skeptisk til den nye søknaden som er kommet fra Sigerfjord Service AS, der man søker om skjenkebevilling for alkohol i både klasse 1, 2 og 3. Skjenkingen skal skje til spisegjester i det nye tilbygget kalt «Kroa», ved YX-stasjonen. Med veifarende i bil og bensinsalg i ene delen av bygget, blir det da alkoholservering i andre del av bygget.

-Er det ønskelig å kombinere bensinsalg og annen bilrelatert virksomhet med alkoholservering. For Sortland kommune som godkjent trafikksikker kommune, er dette viktig å ta stilling til. Hvis Sortland kommune velger å tillate skjenking knyttet til denne typen virksomhet, blir det viktig å sørge for at den bilrelaterte virksomheten og skjenkingen avgrenses fysisk på en god måte, sier helsesjef Sture Jacobsen.

Helsesjefen mener det i alle fall ikke må kunne vandres direkte fra Kroa til selve bensinutsalget. Det nye serveringstilbudet blir både innendørs og utendørs, på et område som vender bort fra bensinpumpene. Eier av bensinstasjonen ønsker å bruke en av dagens kasser også for spisegjestene. Det betyr at det blir åpent mellom de to lokalene.

Søknaden om skjenking av alkohol ved stasjonen skal opp i Sortland formannskap torsdag. Rådmann Randi Gregersen anbefaler å gi bevilling, men på helt klare vilkår.

-Det forutsettes at det ikke er gjennomgang for kunder og gjester mellom bensinstasjonens butikklokale og skjenkearealet. Det forutsettes at skjenkevirksomheten utføres fra egen kasse som inngår i selve skjenkearealet, og som fysisk er atskilt fra kassene som betjener bensinstasjonen for øvrig, skriver rådmannen i sitt forslag til vedtak.

-Det er et prinsipielt alkoholpolitisk spørsmål om man vil åpne for å gi skjenkebevilling til et konsept der man i en og samme handel kan kjøpe drivstoff og smøreolje, og samtidig få skjenket alkohol for medbringing innover i skjenkearealet. Åpner man for å godta slik tilknytning mellom skjenkevirksomhet og ordinær bensinstasjon, vil dette gi føringer for andre tilsvarende saker, skriver rådmann Randi Gregersen i sin utredning om saken.

Rådmannen fraråder ikke å gi skjenkebevilling, så lenge det settes som en klar forutsetning at skjenkevirksomheten holdes helt atskilt fra bensinstasjonen for øvrig. Det må altså være en dør imellom og en egen kasse som det selges alkohol fra.

-Alkoholloven er ikke en rettighetslov på den måten at man har krav på å få bevilling dersom visse vilkår er oppfylt. Det er fra lovgivers side lagt opp til et stort rom for skjønnsutøvelse for kommunene, slik at kommunene skal ha råderett over sin skjenkepolitikk, opplyser rådmann Gregersen. Sortland kommune har ikke satt noe tak på antall skjenkebevillinger.

Rådmannen påpeker at det ikke kommet negative uttalelser fra verken politiet eller andre instanser, annet enn en kommentar fra helsesjefen. Om denne saken går igjennom hos politikerne, kan det imidlertid åpne for flere bensinstasjoner i Vesterålen med skjenking av alkohol.

Om Sigerfjord Service AS nå får skjenkebevilling, slik man har søkt om, så betyr det at øl, vin og brennevin kan serveres til spisegjester i den nye Kroa. Det blir ikke salg av flasker med øl og vin over disk, for å ta med. Det er forbudt etter alkoholloven.

Innvilges søknaden blir det Børre Ellingsen som vil stå som skjenkebestyrer, med Jørn Rune Bendiksen som stedfortreder. Ellingsen er eier og driver av YX Sigerfjord gjennom selskapet Sigerfjord Service AS.