Øker ikke nettleia

Ny nettleiemodell blir utsatt og innføres ikke fra nyttår, melder Vestall AS (Vesterålskraft nett). Med høye strømpriser, er dette en god nyhet for abonnenter i Bø, Øksnes og Sortland.

Nær 12.000 kunder i Vesterålen har nettlinje ved Vestall AS (foto: arkiv Vesterålskraft).

Inntil nylig var det meningen at en ny nettleiemodell ville bli innført for alle nettkunder i Norge fra 1. januar 2022.

Modellen skulle gjøre det lønnsomt å fordele strømforbruket bedre, mens nettkunder med «høye topper» i forbruket måtte betale noe høyere nettleie.

Som en del av «strømpakken» mellom regjeringen og SV fredag morgen, blir den nye nettleiemodellen nå likevel utsatt.

Det vil si at den planlagte endringen ikke gjennomføres for Vestall AS (tidligere Vesterålskraft Nett) sine kunder i Bø, Øksnes, Sortland og deler av Kvæfjord.

– Når regjeringen beslutter at det blir slik, følger vi i Vestall også opp dette, bekrefter daglig leder Torbjørn Åsbakk.

Slik situasjonen er fredag formiddag er det foreløpig uklart når den nye nettleiemodellen blir innført.

Ikke nok med det, men Vestall AS kjører videre med svært gunstig prising også neste år.

For deres 11.900 kunder vil det koste 15,9 øre pr kilowattime (kWh), pluss et fastbeløp på 3.870 kroner.

Dette er svært lav prising, og langt under Lofotkraft, der kundene må betale 30,4 øre pr kWh og 5.000 kroner i fastavgift.

Også Elmea AS (Lofotkraft nett) utsetter den nye modellen, der man priser varierende etter forbrukstopper.

For en kunde som bruker 20.000 kWh pr år, betyr det at prisen hos Vestall blir 7.050,- pluss offentlige avgifter.

For kunder som hører inn under Lofotkraft og Elmea, blir tilsvarende regning 11.080,-.

Kundene i Vesterålen slipper altså vel 4.000 kroner billigere unna enn kundene i Lofoten.