Ny sjef for Kystvakta

Nysjefen hos Kystvakta har bakgrunn som marinejeger og ubåtoffiser. Øyvind Dunsæd ble i statsråd fredag forfremmet til flaggkommandør og kystvaktsjef. Han har røtter fra Flekkefjord.

Kommandør Øyvind Dunsæd er nå ny sjef for Kystvakta (foto: Forsvaret).

Forrige kystvaktsjef, kontreadmiral Oliver Berdal, overtok i oktober i fjor som sjef for Sjøforsvaret.

Berdal tok på sin side over etter viseadmiral Rune Andersen, som rykket opp til sjef ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH).

– Øyvind er en bunnsolid offiser og meget dyktig leder.

Han har bred erfaring fra Sjøforsvaret og maritime operasjoner i inn- og utland.

Jeg ser frem til å jobbe tett med Øyvind som ny sjef Kystvakten i den videre utviklingen av Sjøforsvaret, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

Dunsæd har blant annet tjenestegjort som marinejeger, patruljefører og hovedinstruktør i Marinejegerkommandoen.

I tillegg til hovedinstruktør, navigasjonsoffiser, nestkommanderende og skipssjef i Ubåt-våpenet.

Han kommer nå fra stillingen som nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker.

– Jeg er både takknemlig og stolt over tilliten til å lede Kystvakten fremover, og jeg ser frem til å utvikle Kystvakten langs den kursen som er lagt.

Kystvakten leverer kontinuerlig tilstedeværelse i våre store havområder hver eneste dag.

Kystvakten er en stående avdeling med over 900 dyktige medarbeidere som fungerer meget godt, sier Dunsæd.

Fra august 2010 til juli 2014 tjenestegjorde han som stabsoffiser i NATO i Mons, Belgia og i NATOs maritime komponent i Northwood, Storbritannia.

Han gjennomførte Stabsskole i 2014-2015. Deretter var han disponert i prosjektstilling ubåt i Forsvarsdepartementet (FD) fra august 2015 til juni 2023.

Han ble tilsatt som kommandør fredag 1. februar 2019 i stillingen som prosjektleder ubåt i FD.

Siden juni 2023 har han vært midlertidig disponert i stillingen som nestkommanderende og stabssjef i Forsvarets spesialstyrker (FS).

Dunsæd har tjeneste fra internasjonale operasjoner med ubåt i blant annet Operation Active Endevaour.