Ny rekord for fisk

Fredag satte norsk sjømateksport en ny rekord. Da passerte verdien 107 milliarder kroner, som var forrige rekord i toppåret 2019. Dermed vil man trolig passere 110 milliarder i år.

Renate Larsen er administrerende direktør i Norges sjømatråd (foto: Sjømatrådet).

– Selv om de offisielle eksporttallene ikke kommer før om en uke, kan vi slå fast at norsk sjømateksport har nådd en ny historisk milepæl.

Før de første 11 månedene av året er omme passerer vi ifølge våre beregninger i dag eksportverdien fra rekordåret 2019 på 107,2 milliarder kroner.

Det gjør meg utrolig stolt på vegne av hele den norske sjømatnæringen, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

På 11 år har sjømateksporten mer enn doblet seg, fra 50 milliarder kroner i 2010, til det som ved årets utgang ventelig blir langt over 110 milliarder kroner.

– Hver dag går nærmere 30.000 dyktige fagfolk til en jobb i sjømatnæringen, og sammen har de satt en historisk eksportrekord.

Dette viser tydelig hvor viktig sjømatnæringen er for norsk økonomi.

Vi skal jobbe videre for en bærekraftig vekst og skape flere trygge helårsarbeidsplasser i lokalsamfunn langs kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Norsk sjømat er en robust handelsvare med en unik posisjon i det globale markedet.

Til tross for svekket kjøpekraft og nedstengte samfunn er etterspørselen økende.

Det skjer til tross for at den norske kronen har styrket seg sammenlignet med 2020, noe som er lite fordelaktig for en eksportnæring, sier Renate Larsen.

Så langt i 2021 har det vært en god vekst i viktige enkeltmarkeder som blant annet USA, Italia og Japan.

– Fortsatt er det laksen som er eksportlokomotivet vårt, men vi har en spennende utvikling på mange andre arter også.

Alle må nå forstå hvor viktig sjømateksporten er for Norge, både nå og som en av våre aller viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen.