Litt mer blått på skola

Sortland barneskole får et nytt tilbygg i løpet av sommeren og det skal bli blå-rutet, viser sist oppdaterte planskisse. Bygget skal leveres av Øksnes Entreprenør AS og brukes mest av lærerne.

Slik blir fargesetting på modulbygget (foto: ØE/Klausengruppen).

Tidligere i år avgjorde Sortland kommune å kjøpe et modulbygg for omkring 16 millioner kroner.

I tillegg kommer grunnarbeid og annet arbeid slik at prislappen til sammen lander omkring 20 millioner.

Tilbygget skal brukes av de ansatte ved skola, som i dag har for lite og for dårlig kontorplass.

Leverandør er Øksnes Entreprenør AS, som har egen fabrikk på Myre for brakkerigger.

Fargesettinga på tilbygget er nå avgjort og blir en variant av «blåbyen».

Her er det satt opp tre ulike nyanser i blått, i et rutemønster.

Tilbygget kommer i to etasjer og settes på sørsiden av dagens Sortland barneskole.

Trapp i eksisterende bygning skal benyttes, slik at det ikke er nødvendig med trappeforbindelse i tilbygget.

Tilbygget skal være funksjoner for de ansatte i eksisterende bygg med arbeidsrom, møterom, garderobe og toalett fasiliteter.

Fire entreprenører leverte tilbud, og prisene var ganske like det man nå lander på.

Planen er å ha tilbygget klart til høstens skolestart, men dette er litt usikkert om man klarer å holde.

Staven Grus as skal stå for grunnarbeidene, mens Nilsson Haras og GK Norge tar VVS og ventillasjon.

Hvem som har designet og fargesatt det nye tilbygget fremgår ikke konkret av dokumentene.

Heller ikke om fargene er hentet fra «kommune-paletten» eller «kunstner-paletten».