Lang kø for legetime

Ventetiden for å få time hos fastlege i Sortland er for lang. Det har også vært vanskelig å komme i kontakt med legekontoret via digitale løsninger. Dette må gjøres noe med.

Sally Nord er listekandidat for Sortland Høyre (foto: innsendt).

Innlegg av Sally Nord, Sortland Høyre

Nylig leste jeg et innlegg på Facebook om noen som måtte vente 6 uker på en time hos sin fastlege.

Det er ikke første gang man hører om dette og tvert i mot så er det vel heller sjeldent at noen kommer veldig raskt til en time hos sin «tildelte» lege.

I Sortland har det i tillegg vært mange driftsproblemer med Helseappen PatientSky som Sortland kommune har tatt i bruk.

Til frustrasjon både for brukere og for de som jobber på legekontoret.

Alt i alt så oppleves det ikke som trygt nok eller betryggende at det er så lang ventetid.

Man risikerer at man ikke blir fulgt opp på nødvendig helsehjelp grunnet tekniske eller digitale utfordringer.

Hva tenker politisk ledelse i Sortland om situasjonen?

Jeg er listekandidat for Sortland Høyre til årets kommunevalg og kommer til å være opptatt av helsepolitiske spørsmål.

Dette er ting som jeg mener at vi ikke kan leve med og at kommunedirektøren må komme til politikerne i Sortland om hvordan man vil løse.

Sally Nord, listekandidat Sortland Høyre