Julegave på 45 millioner

Kommunene i Vesterålen får 45 millioner kroner i julegave fra lakseoppdretterne, sendt via Havbruksfondet som styres av regjeringen. Hadsel og Sortland får de to største beløpene.

Havbruk gir penger i kassen for kommuner langs kysten (arkivfoto: VNY).

Nå er tildelingen klar for årets «gaver» fra havbruksfondet. Pengene går rett i kommunekassene langs kysten.

Hadsel får det største beløpet i Vesterålen med nesten 14 millioner kroner (13.974.749).

Sortland kommer like etter med nær 13 millioner, fordelt med 8 på ordinær og 5 for nye lokaliteter (7.945.732 + 5.000.000 = 12.945.732).

Bø følger hakk i hæl med nesten 10 millioner, fordelt med knapt 5 for ordinære og 5 på nye lokaliteter (4.894.118 + 5.000.000 = 9.894.118).

Øksnes får også en bra slump med godt og vel 7,5 millioner (7.692.540) der alt er på gamle lokaliteter.

Andøy har lite oppdrett foreløpig og må ta til takke med 882.982 kroner.

Til sammen er altså denne tildelinga på hele 45 millioner, som går direkte inn i kommunekassene lokalt.

Flere av kommunene i Vesterålen har store vansker med å balansere sine nye budsjett.

For lite inntekter og for store utgifter skaper hodebry for økonomisjefene her.

Nå blir kanskje jobben litt enklere.

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra havbruksnæringen.

Pengene kommer fra produksjonsavgift og ved salg av ny kapasitet til oppdrett.

Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023.

Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

142 kommuner og 7 fylkeskommuner mottar totalt 1.409 millioner.

Nordland fylke får 35,8 millioner kroner av årets tilskudd.

– Med regjeringens grep blir en betydelig del av verdiskapingen som skjer i havbruksnæringen værende i lokalsamfunnene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

– Dette er friske penger inn i trange kommunebudsjetter som vil bidra til velferd og utvikling lokalt.

Utbetalingene er en del av samfunnskontrakten.

Kommuner som legger til rette for næringsvirksomhet skal kompenseres for dette, sier fiskeriminister Myrseth.

Fra tildelingsrunden i 2018/2019 ble det utbetalt 3,2 milliarder kroner.

Fra tildelingsrunden i 2020/2021 ble utbetalt 3,3 milliarder kroner.

For tildelingsrunden 2022/2023 innebærer regjeringens forslag en samlet utbetaling på 4,5 milliarder kroner.

Har du kommentarer til denne artikkelen, kan du sende epost til red@vny.no.