Hentet inn kapital

Fabrikken som lager fiskeboller på Sortland ble nylig nødt til å hente inn ny kapital. Til sammen er det skutt inn ca 40 friske millioner kroner og største eier sitter nå i Tromsø.

Eivind Martin Simonsen fra Tromsø er fortsatt styreleder i Vesteraalens AS (fotocollage VNY).

Produksjon av fiskeboller og tran på Sortland har ikke vært noen gullgruve de to siste årene. Tvert imot.

Derfor var det nå helt nødvendig å skrive ned tidligere aksjekapital og få inn nye friske millioner for å fortsette driften.

Flere av de gamle aksjonærene har skutt inn penger, men det er også kommet med en del nye.

En av de som har vært trofast med på eiersiden de senere år er investor Eivind Martin Simonsen fra Tromsø.

Han har sittet som styreleder og gjør det fortsatt.

Simonsen solgte for noen år siden sine data- og regnskapsfirma til Visma, og satt igjen med noen titalls millioner.

Noe av dette er investert i Vesterålens Hermetikkfabrikk.

EMS Consult AS er selskapet til Eivind M. Simonsen og dette har aksjer i Vesteraalens AS som utgjør nær 17 %.

Hans tidligere partner var Magne H. Olli, som også nå er med i Vesteraalens AS med en eierandel på ca 8,5 %.

A.H. Holding AS eier ca 14 %, mens Nyhamn AS har knapt 13 %.

Andreas Haugen (A.H. Holding AS) fra Andenes har bakgrunn innen fiskeriene.

Nyhamn AS og Bente Sivertsen har bakgrunn fra oppdrett. Nyhamn AS solgte nylig lakseaksjer for ca 350 millioner.

Både Grafo AS og Investinor har knapt 10 % eierandel hver.

Investinor AS er et investeringsselskap der Nærings- og Fiskeridepartementet er eier.

Firmaet til Geir W. Wold og Eivind Sundstein (Financial Business Investment ApS) har nå knapt 9 % av aksjene.

Tidligere var dette hovedeierne og Geir W. Wold var en nøkkelperson både i styret og ledelsen av «Hermetikken».

Fred Frivåg er nå daglig leder for «Hermetikken», etter at Viktor Johnsen sluttet for å bli næringssjef i Sortland kommune.

Eivind M. Simonsen har nå med seg i styret for Vesteraalens AS følgende personer; Eivind Sundstein, Kay-Hugo Hanssen, Ole Kristian Kjellbakk, Thomas E. Wold, Ane Nordahl Carlsen og Andreas Haugen.

Stein Tore Gustavsen AS har vel 4 % og Kræmer Invest AS ca 3 % av aksjene i Vesteraalens AS.