Datasenteret er konk

I dag ble datasenteret på Stokmarknes, som drives av selskapet Kryptovault AS, slått konkurs i Sør-Rogaland tingrett. Bakgrunnen er gjeld på 7,7 millioner som man ikke klarte å betale.

Bildet viser oppstarten av datasenteret (arkivfoto VNY).

Det var utleieren av de gamle lokalene til datasenteret i Hønesfoss som hadde fremmet krav om forfalt husleie.

Her ble driften avviklet før selskapet flyttet all virksomhet nordover til Hadsel på grunn av høye strømpriser i sør.

Selskskapet Treklyngen Industripark AS begjærte derfor Kryptovault AS tatt under behandling som konkursbo.

Kravet på kr 7.737.413 kroner har sin bakgrunn i forfalt husleie.

Saksøkte ved Kjetil Hove Pettersen erkjente i rettsmøtet å skylde dette og at selskapet hans er insolvent.

Virksomheten er igangværende og har 9 ansatte.

Hva som vil skje med virksomheten på Stokmarknes er helt åpent.

Kryptovault As eier her trolig alle datamaskinene, mens firmaet Stokmarknes Datasenter As eier tomta og det som er bygget.

Direktør Kjetil Hove Pettersen i Kryptovault As erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det er ikke grunn til å anta at saksøkte likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, heter det i dommen.

Kryptovault As gikk på en kraftig minus i fjor ifølge det offisielle regnskapet, med et tap på 107 millioner kroner.

Morselskapet til Kryptovault As gikk også på en smell, med minus 220 millioner i fjor.

Flere bemidlede investorer har skutt inn penger her, men ville altså ikke redde Kryptovault As.

Om det blir ny drift på «Nesset» og i tilfelle med hvem, gjenstår å se.

Utad er det firmaet Stokmarknes Datasenter AS som har sendt søknader til kommunen og fylkesmannen om driften.

Her er noen av eierne Hoxa Holding As i Hadsel og Handelsbygg-konsernet fra Gressvik.

Stokmarknes Datasenter As oppgir å eie tomter og driftsmidler for 10 millioner kroner.

Kryptovault As oppgav i fjor å eie maskiner for 77 millioner kroner, så her er nok mye av datautstyret på Stokmarknes med.

Har du kommentarer til denne saken, kan du sende epost til red@vny.no.