CV-en er ikke helt plettfri

Kommende sjef for tusen ansatte i Sortland kommune har ikke helt plettfri CV, viser det seg. En åtte år gammel dom viser moms-unndragelse for flere klokkekjøp og forfalsking av dokument.

Innførsel av dyre klokker skal moms-beregnes (illustrasjonsfoto).

Sortland kommune er i ferd med å ansette ny kommunedirektør, som blir øverste formelle leder for mer enn tusen ansatte.

Trond Stenhaug (59) har vært rådmann og leder i flere kommuner med solid utdannelse på flere felt.

En plett på CV-en er imidlertid en dom fra 2015, der han så vidt unngikk fengsel.

Denne saken er tidligere omtalt i flere aviser, og nå sist i går i nettavisen VOL Vesterålen Online.

Dommen fra Tønsberg tingrett ble 45 timers samfunnsstraff, ettersom politiet hadde somlet med saken i over et år.

Politikerne i Sortland kommunestyre er kjent med dommen og vil uansett gi Trond Stenhaug jobben som ny kommunedirektør.

– Stenhaug var den klart beste kandidaten, slår ordfører Grete Ellingsen fast overfor Vesterålnytt.

Kommunen fikk 13 søkere og konsulentene hos Habberstad bistod i utvelgelsen.

-Stenhaug fikk svært gode referanser fra dagens arbeidsgiver i Eidskog kommune.

Dette blir bra og jeg gleder meg til å kunne ønske ham velkommen til en kommune med visjoner for fremtiden, sier Grete Ellingsen.

Bakgrunn for «CV-pletten» er kjøp og innførsel av 5 meget dyre klokker fra utlandet, som Stenhaug ikke betalte riktig moms for.

To av klokkene kostet omkring 150.000 kroner, mens verdien ble kun oppgitt til ca 8.000 kroner.

Fremlagte dokument på kjøpene var forfalsket og bidro til moms-unndragelse på mer enn 75.000 kroner.

Dette ble avdekket av Tollvesenet, som meldte saken videre til politiet.

Stenhaug la også frem krav om refusjon av moms på 16.788 kroner, for en reparert klokke i USA.

Det viste seg at denne reparasjonen aldri hadde skjedd.

Saken var oppe i Tønsberg tingrett sommeren 2015 og ble behandlet som en tilståelsessak.

På denne tiden var Stenhaug direktør i Bufetat region øst.

Senere ble dette mye omtalt blant annet i avisa Glåmdalen og Tønsberg blad, da Stenhaug ble ansatt som rådmann i Eidskog kommune i 2017.

Trond Stenhaug og ordfører i Eidskog kommune har fortalt åpent om dette forholdet.

Trond Stenhaug er førstevalget til ordfører Grete Ellingsen (arkivfoto VNY).

Vesterålnytt har bedt om kommentarer fra Stenhaug selv, som har vært ganske åpen om «klokke-saken».

– Etter cirka 30 år som toppleder høster man selvsagt en rekke erfaringer, sier han til Vesterålnytt.

– Åpenbart mest gode, men også mindre gode. Det følger i en slik topplederstillings natur.

Det er uansett viktig å sette forhold i perspektiv.

Det være seg om man kjører for fort eller det er manglende merverdiavgift.

Jeg har alltid vært åpen om den nevnte sak om merverdiavgift.

Og, som menneske høster man lærdom og erfaring – både på godt og mindre godt – og det vokser man på, sier Trond Stenhaug.

Det gjenstår litt forhandling om vilkårene, før Sortland nå kan signere avtale avtale med Stenhaug.

«Klokke-saken» er imidlertid ikke den eneste «ripen i lakken» for den kommende kommunedirektøren.

Da han sluttet som rådmann i Tønsberg kommune i 2011 skjedde det etter uklarheter omkring lønn og ferie.

Stenhaug hadde da 1,3 millioner i årslønn, og var på den tiden Norges best betalte rådmann ifølge TB.

Etter forhandlinger med advokater på begge sider fikk Stenhaug innvilget 11 måneder betalt studiepermisjon.

Da denne utløp leverte han sin oppsigelse og kom dermed ikke tilbake til rådhuset i Tønsberg.

Stenhaug selv hevdet han hadde gjort alt riktig, mens det var andre i rådhuset som mente noe annet.

Etter noen år som Bufetat-direktør, ble Stenhaug høsten 2016 ansatt som generalsekretær i Norges Speiderforbund.

Den jobben ble imidlertid aldri påbegynt, da Speiderforbundet avbrøt kontrakten på grunn av «mangelfull informasjon«.

Året etter startet Stenhaug som rådmann i Eidskog kommune, der han nå har virket i 7 år.

Også her ble det en livlig debatt omkring ansettelsen, men siden har det gått greit før nå turen kanskje går videre til Sortland.