Byggesaken er godkjent

Naboer og beboere i Bakkelia har protestert på to nye planlagte 8-mannshus. Nå er imidlertid byggesaken allerede godkjent, selv med de mange merknadene som er kommet inn.

To nye bygg med 16 leiligheter i bakkelia (fotoill.: VNY).

Regjeringen innførte i fjor et unntak fra Plan- og bygningsloven spesielt for nybygg til flyktninger fra Ukraina.

Det betyr at byggesaker som er øremerket flyktninger har et hurtigspor.

Dette omfatter nå saken til Nordteam Bygg AS og Sortland Boligstiftelse, med 16 leiligheter i Bakkelia.

– Ja, anmodning om unntak fra søknadsplikt, etter plan- og bygningsloven § 20-9, er innvilget, opplyser kommunalsjef teknisk, Brynjulv Øverby, til Vesterålnytt.

Dermed er det gitt grønt lys for byggingen, til tross for en rekke merknader fra naboer og beboere i Bakkelia.

– Vi respekterer alle synspunkt, men det er viktig å presisere at dette er en sak som haster, påpeker Erik Strand, som er kommunalsjef for oppvekst.

Han sier nybyggene vil bidra til å skape en mer balansert og bærekraftig boligsituasjon for både flyktninger og for lokalsamfunnet.

– Ved å påskynde prosessen vil vi hjelpe de pågående utfordringene i leiemarkedet, sier Strand.

Brynjulv Øverby bemerker at det er et par unntak om søknadsplikt som er undergitt visse vilkår.

Disse vilkårene må ivaretas av søker.

– Så langt er ett vilkår ivaretatt og oppføring av boligene må følge vilkår gitt i innvilgelsen av anmodning, sier han.

De andre vilkårene har ukjent status, men det er ansvarlig søker som må sikre at disse forhold blir ivaretatt.

– Det er parallelt søkt om fradeling av tomt fordi byggefirmaet ikke er eier av grunnen.

Denne søknaden må avklares og den prosessen er i gang, sier Brynjulv Øverby.

Byggeprosjektet inkluderer klare retningslinjer for utvelgelse av leietakere.

Dette for å bidra til en god nabolagsutvikling og muligheter for å skape trygge rammer til dem som blir bosatt i de nye leilighetene.

– En familie i dag er ikke alltid 4-5 stykker.

De fleste som har flyktet fra Ukraina er som regel aleneforelder eller et par med 1 til 2 barn.

Dette er barn som er i behov for tryggheten og nærheten til barnehager, skoler og idrettshall, påpeker Erik Strand.

Integreringstjenesten i Sortland kommune har tatt et ansvar med å inngå omtrent 200 leieavtaler på det private boligmarkedet siden 2022.

Situasjonen har gitt midlertidige boliger, men har også skapt utfordringer på lang sikt.

Det er tydelig at byggingen av de to nye 8-mannsboligene er helt nødvendig for å lette presset på dagens boligmarked.