Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Bø elsker babyer

Fra i dag kutter Bø kommune prisen for barnehageplass til det halve. Nyfødte får dessuten 25.000,- i cash og like mye loves til 2 årsdagen. Bø elsker simpelthen babyer.

Mange gjør nok store øyne når de hører babylykken i Bø (illustrasjonsfoto).

Det koster å ha barn. I tillegg til bleier, klær og utstyr, påløper det betydelige utgifter til aktiviteter og barnehageplass.

«Utkant-kommuner» sliter ekstra med folketallet, ettersom unge kvinner gjerne flytter inn til store byer for utdanning og jobb.

Dermed blir det få fødsler, synkende folketall og forgubbing i de små kommunene.

Bø i Vesterålen er blitt kjent som «kjærringa mot strømmen» i flere saker, er kutt i formueskatten har vært særlig i fokus.

Nå realiserer kommunen også en «pakke» til de som tenker på å bli foreldre, som vil bety en betydelig støtte.

Halv pris for barnehageplass innføres fra 1. mars 2022 for alle småbarn i Bø kommune.

Dessuten en «startkapital» på 25.000 kroner for nyfødte og de som senere fyller 2 år.

Dette vedtok kommunestyret i Bø kommune torsdag den 24. februar i år.

Bø hadde kun 18 nyfødte i 2021, så dette belaster ikke kommuneøkonomien i vesentlig grad.

Det døde flere enn nyfødte, så folketallet i Bø sank også i 2021 – med 11 personer, til 2.565 innbyggere.

På denne bakgrunn kan man jo godt skjønne at Bø virkelig elsker de nyfødte.

Et par vilkår følger imidlertid med de nye tilskuddene.

Barnet må bo og være folkeregistrert i Bø på null årsdagen og på 2 årsdagen.

Beløpene utbetales til barnet. Det betyr at barnet må ha fått personnummer før utbetalingen kan gjøres.

Det gis en reduksjon i foreldrebetalingen på 50 % av statlig fastsatt maksimumssats for barnehageplass i Bø kommune.

Ordningen med søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling fortsetter som før, men med utgangspunkt i kommunal sats.

En hel barnehageplass vil fra 1. mars 2022 koste 1.657 kroner pr. måned.

Fra 1. august vil den synke litt og koste kr 1.525,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling vil fortsatt gjelde. Kostpenger kommer i tillegg.