Ble tilbudt sjefsjobben

Flertallet av politikerne i Bø vedtok i dag å tilby sjefsjobben på rådhuset til Kine Anette Johnsen. Hun vil imidlertid tenke litt før hun takker ja, da det var 10 stemmer for henne og 9 blanke.

Kine Anette Johnsen blir kommunedirektør dersom hun vil (foto: Bø kommune).

Lokalpolitikerne i Bø hadde i dag møte i kommunestyret, der ansettelse av ny kommunedirektør stod på sakskartet.

Etter en litt turbulent periode valgte som kjent den forrige direktøren å fratre tidligere i år.

I mellomtiden har Kine Anette Johnsen vært konstituert i stillingen, og hun var nå også en av søkerne til fast jobb.

Avstemmingen gikk slik at 10 fulgte ordføreren og stemte for å gi Johnsen jobben, mens 9 valgte å stemme blankt.

Bakgrunnen for de blanke stemmene var misnøye hos «opposisjonen» med prosessen som har vært forut.

Ordfører Sture Pedersen må tåle en viss kritikk for å ikke ha fulgt de normale reglene for slike ansettelser.

Enkelte har påpekt at det er blitt holdt samtaler på ordførerens kontor, som senere er betegnet som møter.

Også på Facebook har det vært en del kommentarer omkring dette.

Torfinn Johnsen (V) var en av de som gratulerte Kine Johnsen med ny jobb, men likevel stemte blankt.

Det gjorde også Rolf Hugo Eriksen (SV), Linn With (Sp) og Stein Bismo (Ap).

Kine Anette Johnsen deltok selv i møtet og tok ordet etter avstemningen.

Hun oppfattet debatten i kommunestyret og i sosiale media som belastende og sa hun var skuffet.

På denne bakgrunn vil hun bruke noen dager på å tenke gjennom tilbudet, før hun eventuelt takker ja til direktørjobben.

Søknadsfristen på stillingen som kommunedirektør i Bø var 25. juni.

Opprinnelig var det 6 søkere, men noen falt fra og i siste runde var det kun to personer som var aktuelle.

Til møtet i kommunestyret var det bare en som var innstilt fra administrasjonsutvalget, og det var Kine Anette Johnsen.