Anslår pris på 250 millioner

Ny flerbrukshall på Sortland skal stå ferdig i løpet av neste år. Planleggingen pågår og man håper å holde denne tidsplanen. Prosjektet blir fortsatt anslått å koste omkring 250 millioner kroner.

Sykehjemmet farget gult og ny hall faget rosa (foto: videoklipp SK/HRP).

Allerede før det nye sykehjemmet i Lamarka står ferdig, er neste store byggeprosjekt på Sortland klart for oppstart.

I budsjettet før jul ble det vedtatt å fremskynde og realisere ny flerbrukshall i løpet av 2025.

Planleggingen pågår og anslaget på prisen er fortsatt satt til 250 millioner kroner.

Kommunalsjef Brynjulv Øverby orienterte forleden om status på planene for lokalpolitikerne.

Om prisen ender over eller under 250 millioner, vet man ennå ikke sikkert.

I løpet av april måned regner Øverby med å kunne sende ut anbudspapirer til aktuelle entreprenører.

Det legges opp til en «samspills-prosjekt», der kommunen og entreprenøren blir enige underveis om løsninger og kostnader.

Dette er samme metode som man nå bruker for byggingen av nytt sykehjem i Lamarka.

En skisse av hall-konseptet skal utarbeides og legges frem til politisk behandling.

Dette vil låse rammene for hele prosjektet, med innhold og kostnader.

Deretter kommer et forprosjekt, som konkretiserer det hele mot de som skal bygge hallen.

Samtidig vil man gå i gang med å erverve nødvendig tomt for hallen, ut over det som kommunen allerede eier.

Plasseringen er allerede avklart, da hallen tenkes reist like sør for dagens idrettshall, Blåbyhallen.

Kommunen har kontaktet aktuelle grunneiere, men det er ikke inngått noen avtaler her.

Om det ikke blir enighet, må kanskje deler av tomta eksproprieres.

Før det kan skje, må imidlertid en ferdig reguleringsplan være vedtatt, og det ligger litt frem i tid ennå.

Kommunen har litt liten bemanning for tiden på avdelingen for plan og byggesak.

Likevel håper man å kunne holde fremdrift i prosjektet og få på plass en prosjektleder snart.

Her gjelder det også å få sendt inn søknader om tilskudd til hallen fra fylket og tippemidlene.