450 måltid i sekundet

Norsk fisk sendes verden rundt og metter mange. Det sendes faktisk ut 450 måltid hvert eneste sekund, hele døgnet, gjennom hele året. Til sammen gikk det ut 39 millioner måltid daglig i fjor.

Fisk fra Norge er populær kost i mange land (arkivfoto: Sjømatrådet).

Aldri før har eksportverdien av norsk sjømat vært høyere enn i 2023. Totalt eksporterte Norge sjømat for 172 milliarder kroner i fjor.

Dette viser ferske tall fra Norges sjømatråd som ble offentliggjort i dag.

Eksportverdien økte med vel 20 milliarder, eller 14 prosent, sammenlignet med 2022.

Av dette utgjør en svekket kronekurs ca 15 milliarder, men det er uansett en reell vekst i verdi.

– 2023 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport, sier direktøren i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Sjømat er fortsatt en av Norges aller mest etterspurte globale handelsvarer og har for alvor befestet seg som landets nest største eksportprodukt, bak olje og gass,

– Det er den svake norske kronen og den generelle prisveksten i markedene som løftet verdien til et rekordhøyt nivå, forklarer Chramer.

– Våre villfangede arter er alltid prisgitt kvotereguleringer.

I 2023 ble torsk rammet av et kvotekutt på 20 prosent, noe som ga lavere landinger.

Eksportverdien økte likevel i de fleste torskekategoriene. Et lignende bilde ser vi for makrell.

Til tross for lavere fangster, ble fjoråret tidenes beste eksportår for makrellen målt i verdi, sier Christian Chramer.

– På en dag der vi feirer en ny verdirekord for sjømateksporten, er det viktig å huske på at det ikke er ensbetydende med solide bunnlinjer for sjømatselskapene.

For mange av dem er det fortsatt krevende tider med økte kostnader, svekket kjøpekraft hos forbrukerne og et globalt konkurransebilde i endring.

Norsk sjømat selger seg fortsatt ikke selv, understreker Christian Chramer.

Laks er fortsatt motoren i norsk sjømateksport.

I 2023 eksporterte Norge 1,2 millioner tonn laks til en verdi av vel 122 milliarder kroner, noe som utgjør 71 prosent av den totale verdien for hele sjømateksporten.

Det tilsvarer 16 millioner måltider med norsk laks hver eneste dag, året rundt.

– Selv om den svake kronen er hovedgrunnen til verdiveksten, viser dette at norsk sjømat står sterkt i utlandet.

Det har sjømatnæringen all grunn til å være stolt av – fra den minste sjarkfiskeren til folkene på de største havbruksanleggene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Fiskeriministeren trekker frem det fallende sjømatkonsumet i Norge som en annen utfordring.

– Vi må trappe opp innsatsen her hjemme, for vi har aldri spist mindre fisk enn i dag.

Sjømat er både bærekraftig og sunt, derfor må vi snu trenden og spise mer av det, sier Myrseth.

Totalt eksporterte Norge 2,8 millioner tonn sjømat i 2023.

Det er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med året før.

Norges to største og viktigste arter, laks og torsk, opplevde begge et volumfall.

I pelagisk sektor, der makrell og sild utgjør den største andelen, har ikke volumet vært lavere siden 2016.

Norge eksporterte sjømat til totalt 153 land i 2023. Dette er seks flere enn i fjor.

De største markedene for norsk sjømateksport i 2023 var Polen, Danmark og USA.

Polen hadde størst verdivekst i fjor med en økning i eksportverdi på 3,2 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med året før.

Eksportvolumet til Polen endte på 277.745 tonn, noe som er 4 prosent høyere enn året før.