3 års fengsel for narko

En vesteråling på ca 40 år er nå dømt til 3 års fengsel for flere lovbrudd. Blant annet ble han tatt med 2,5 kilo amfetamin i bilen. Tiltalte har kjørt ruspåvirket og får derfor en bil inndratt også.

Narkotika på vei nordover gav 3 års fengsel (arkivbilde).

Vesterålingen i slutten av 30-årene ble forleden dømt til 3 års fengsel i Midtre Hålogaland tingrett.

I tillegg til dette må han betale en bot på 6.000 kroner og tåle inndragning av en eldre VW Golf personbil.

Den dømte har aldri hatt førerkort for bil, men er til sammen blitt stoppet av politiet hele 7 ganger.

Fire ganger er han tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Retten slår fast at tiltalte ikke har forstått hvilken fare han utsetter andre for, ved å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Alvorligste punkt i tiltalen gjelder en episode i Bodø i mai i fjor.

Da kjørte tiltalte rundt i byen på morgenen, så vinglete at politiet ble varslet.

Når politiet stoppet tiltalte og sjekket bilen hans, oppdaget de en koffert som inneholdt 3 pakker narkotika.

Dette viste seg å være nesten 2,5 kilo amfetamin.

Tiltalte innrømmet å ha hentet ca 3 kilo narkotika i Oslo, for å frakte dette nordover.

Han kjøpte en bruktbil i Brønnøysund og innrømmet også å ha brukt noe av den ene pakken han hadde med.

Tiltalte fremsto ruset og ble derfor tatt med til lege for blodprøve.

Analyseresultatet viste at han var påvirket av tre forskjellige narkotiske, inkludert amfetamin, alprazolam og thc.

Tiltalte erkjente å inntatt amfetamin, narkotiske tabletter og røyka hasj under kjøreturen.

En annen episode skjedde 22. januar i fjor.

Da fant politiet tiltalte sovende i en bil ved fergekaia på Melbu.

Bilen tilhørte Sortland kommune og tiltalte ble derfor kroppsvisitert av politiet.

Da fant man en lynlåspose med hvitt pulver i lomma til tiltalte, som viste seg å være 97 gram amfetamin.

Styrkegraden var forholdsvis lav på det amfetaminet tiltalte hadde i begge disse tilfellene.

Det slår ut i straffeutmålingen med noe mindre strengere straff, enn om det hadde vært sterkere stoff.

Vesterålingen må uansett nå sone en ganske lang fengselsstraff for de forholdene som tingretten nå mener er bevist.

Dommen kan ankes til lagmannsretten, da den ikke er rettskraftig ennå.

Om det vil bety kortere eller lengre straff, er det vanskelig å si noe om, men dommen fra tingretten var enstemmig.