– Regionen har kontroll på smittesituasjonen. Både statsforvalter og kommunene opplever at smitteverntiltakene blir fulgt opp, at testkapasiteten er god og at det er god kapasitet i helsetjenesten.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes.

Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bodø kommune har hatt tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået. De øvrige ni kommunene har hatt tiltaksnivå C.