Økning i prisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023.

Dyrere strøm forklarer det meste av oppgangen i tolvmånedersveksten.

KPI steg 0,5 prosent fra oktober til november.

Sammenlignet med november i fjor, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,8 prosent høyere.

Dette er en tolvmånedersvekst som er 0,8 prosentpoeng høyere enn i oktober. Det er hovedsakelig økte strømpriser som forklarer denne oppgangen.

– Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til høyere strømpriser denne måneden.

Oppgangen fra oktober til november i år var langt kraftigere enn på samme tid i fjor.

Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI godt opp, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Fra oktober til november økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 24,7 prosent.

– Selv med kraftig oppgang i strømprisene i både oktober og november var strømprisene fortsatt en del lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, sier Espen Kristiansen.