118 omkom på veiene

I fjor mistet 118 personer livet på norske veier. Det er to flere enn i 2022. Nå vil vegdirektøren ha med trafikantene på et felles krafttak mot trafikkdøden.

– Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten.

118 omkomne er 118 for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om Statens vegvesens foreløpige tall for 2023.

Fire har omkommet i desember. Etter en krevende høst med mange alvorlige ulykker, er november og desember blitt «gode» trafikksikkerhetsmåneder med få omkomne i trafikken.

Vegdirektøren er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene, men vet råd. Hun vil ha trafikantene med seg.

– Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til hver tredje av de mest alvorligste ulykkene.

Når man sitter bak rattet er det å kjøre det eneste man skal gjøre.

Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv.

Hovland mener at det er et «nyttårsforsett» som alle kan klare.

– Utviklingen i antall dødsulykker de siste to årene er urovekkende, og den viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen.

I 2024 må vi intensivere innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, for vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om tallene.

I 2023 har det vært en økning i antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. Det var i fjor 28 mot 22 året før.

Så er det en markant nedgang blant de eldre (65+) fra 38 til 25 trafikkdrepte i året som er gått.

– Vi vet ikke hvorfor vi har fått dette utslaget. Men vi undersøker og analyserer alle dødsulykker for å finne svar og ny kunnskap, som vi systematisk bruker inn i trafikksikkerhetsarbeidet, sier vegdirektøren.

Hovland er også bekymret for motorsykkel-folket, som er en høyrisiko-gruppe i trafikken. Motorsykkel og moped utgjør om lag 20 prosent av alle trafikkdrepte.

– Det er et uakseptabelt høyt tall, som er til stor bekymring.

Riktignok kjører flere mc nå enn før. Men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken og har en veldig høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde.

Det arbeides godt med trafikksikkerhet – ikke minst sammen med mc-organisasjonen. Men her må vi styrke innsatsen og ikke minst se på eventuelle nye grep og tiltak, sier vegdirektøren.

Sju barn under 16 år omkom i fjor, noe som er en økning sammenliknet med alle de siste 10 årene.

I 2022 omkomne to barn, mens i 2019 var det for første og eneste gang ingen drepte barn i trafikken.