P-hus til 100 millioner

Sortland har lite parkeringsplasser i bykjernen og mange ønsker et p-hus. Kommunen vil stille gratis tomt, men likevel har ingen meldt seg for å bygge. Prislappen er 100 millioner kroner.

Parkeringshus i sentrum av Sortland kan komme (illustrasjonsfoto).

Omkring Skibsgården og Torget i sentrum av Sortland er det lite parkeringsplasser på de meste hektiske tidene av året.

Også ved Storsenteret og Handelsparken er det til tider fullt opp med biler.

Ved Skibsgården og Kulturfabrikken, samt ved Handelsparken, er det innført automatisert P-avgift for de som står lenge (3/2 timer).

Mange har derfor lenge snakket om bygging av et eget felles parkeringshus i Sortland sentrum.

Kommunen sendte ved årsskiftet ut invitasjon til en del sentrale personer i handelsnæringa, der man inviterte til innspill.

Ingen har så langt sagt seg interessert i å bygge et slikt parkeringshus og ingen har heller gitt konkrete løfter om å delta i et slikt prosjekt.

Eneste klare positive tilbakemelding er fra Georg A. Ellingsen AS, som sier at man godt kan tenke seg å leie en del plasser mot betaling.

Geir Abel Ellingsen antyder også at ved videre utbygging på deres sentrumstomter, kan man kjøpe p-plasser i et slik bygg.

Plasseringen som er aktuell, er Bankplassen ved hotellet eller nord for Kulturfabrikken. Begge areal er eid av Sortland kommune.

Enhetsleder for utbygging i Sortland kommune, Brynjulv Øverby, har fått en rekke muntlige innspill fra næringslivet.

Mange er bekymret for kostnadene og mener et slikt p-hus ikke vil bli regningssvarende.

Ved bussterminalen står i dag et stort antall parkeringsplasser ubrukt, ettersom her er innført betalingskrav ved innkjøring.

Det er ikke vilje til å betale for parkering i Sortland by, slik situasjonen er nå.

Politikerne i Sortland får saken til drøfting på møte torsdag, men de rådes ikke til å gå for noen kommunal utbygging.

Beregninger som er gjort viser kostnad nær en halv million pr plass i et parkeringshus.

Et p-hus for 200 biler vil dermed fort koste omkring 100 millioner kroner.

Kommunedirektør påpeker at ansvaret for å sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser ligger alltid hos utbygger.

Det gjelder både boligbygg og forretningsbygg, og kravet omfatter både ansatte, beboere og kunder.

På denne bakgrunn er det ikke riktig av kommunen å starte et slikt prosjekt, men man kan signalisere vilje til å stille med tomt om noen andre vil bygge.