Markerte veiarbeidet

Onsdag var en rekke politikere samlet i Fiskefjorden i Tjeldsund for å markere at prosjektet Hålogalandsveien er kommet i gang. Og samferdselsministeren tok et symbolsk «spadetak».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tar første spadetak fra gravemaskin (foto: Erik Betten/Statens vegvesen).

Det var mange som hadde tatt turen til Fiskefjord i Tjeldsund kommune, for å overvære første spadetak på OPS-prosjektet Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

I strålende sommervær fikk de fremmøtte se samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ta plass bak spakene i gravemaskinen.

Han gjennomførte det første offisielle «spadetaket» og markerte med det at byggingen av «Hålogalandsvegen» offisielt er i gang.

Arbeidet har imidlertid vært i gang allerede et par måneder, med ansatte fra Skanska og Hæhre.

– Dette er en stor dag som jeg vet mange har ventet på.

Spadestikket signaliserer gleden av å komme i gang, og forventningene om det som skal komme.

Hålogalandsvegen skal bidra til å sikre økt fremkommelighet, og være med på å styrke regionale næringsinteresser og å knytte regionen nærmere sammen.

På mange måter bidrar dette til en regionforstørrelse, sa Nygård i sin tale etter spadetaket.

Presse, ordførere og andre interessenter hadde møtt opp, så det ble en storstilt markering med spadetak, bevertning og flere talere.

Lokale politikere på rekke og rad (Foto: Erik Betten/Statens vegvesen). 

De lokale ordførerne i regionen var også til stede. På bildet over her ser man fra venstre Hugo Jacobsen (ordfører Lødingen), Karl-Erling Nordlund (ordfører Sortland), Pål Brodtkorb (ordførerkandidat Tjeldsund), Helene Berg Nilsen (ordfører Tjeldsund), Torbjørn Larsen (ordfører Kvæfjord), Kari-Anne Opsal (ordfører Harstad), Jon-Ivar Nygård (samferdselsminister), Tove Mette Bjørkmo (varaordfører Sortland) og Terje Bartholsen (ordfører Evenes).

Fellestrekk i talene var gleden av å komme i gang med OPS-prosjektet, og betydningen prosjektet har for hele regionen, noe også vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kunne understreke.

– Denne utbyggingen er svært viktig for regionen, og skal bidra til å knytte den tettere sammen.

Reisetiden reduseres samtidig som at veiene blir tryggere.

Det blir bedre mobilitet og fremkommelighet, både for næringslivet og privatpersoner.

Jeg vil også understreke hvor gledelig der er å kunne inngå en så stor kontrakt i en så krevende økonomisk tid, for vi ser hvor mye det betyr for mange, sa vegdirektøren.

Hålogalandsvegen AS med Skanska i spissen skal stå for bygging og drift av hele OPS-prosjektet i kontraktsperioden på 21 år.

– Vi er svært glade for å kunne gå i gang med et stort prosjekt som dette sammen med Statens vegvesen.

Gode kunder er svært viktig for oss, så vi er veldig fornøyde med å ha landet dette prosjektet.

Lokal verdiskaping er også viktig for Skanska i alle prosjekter vi er inne i, og våre anslag er at vi blir å handle for ca 2,5 milliarder lokalt i løpet av dette prosjektet, sa konsernsjef i Skanska Norge, Stein Ivar Hellestad.

OPS-prosjektet E10/rv.85 (Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) skal knytte Harstad, Evenes, Lofoten og Vesterålen bedre sammen.

Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten.

Ny vei vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad.

Det blir også omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik.

Den nye veien vil gjøre nærings- og persontransport tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt 7 tunneler.

22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer vei i dagens trase, mens 20 kilometer legges i ny veilinje.

Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.