Krever forkjøpsrett

Sortland kommune vedtok i dag å kreve forkjøpsrett på aksjene i Vesterålskraft som Bø kommune vil selge til Lofotkraft. Det var bred enighet om vedtaket, som kan koste 250 millioner.

Ordfører Karl-Erling Nordlund fikk med seg et bredt flertall av politikerne for å kjøpe aksjer.

Vedtaket fra politikerne lyder: Sortland kommune benytter sin forkjøpsrett/innløsningsrett ovenfor Bø kommunes andel av Vesterålskraft AS, inntil 250,8 millioner kroner.

Lofotkraft Holding AS har imidlertid 30% eierandel i kraftlaget og kan dermed kreve sin andel ut fra dette.

Det betyr at Sortland ikke vil få 350 aksjer, men 188, i tillegg til de 350 man allerede har.

Med 538 aksjer vil man ha flertall i Vesterålskraft, ettersom Lofotkraft kun vil sitte med 462 aksjer.

Planen til politikerne er å føre Sortland-aksjene videre til et nytt heleid aksjeselskap, kalt Vesterålen Energi AS.

Her sitter kommunen med hele eierskapet, mens man får et lån fra Holmøy Maritime AS på et beløp tilsvarende aksjekjøpet.

Partiet Rødt stemte imot aksjekjøpet, men med bare 3 representanter hadde dette liten betydning.

Nå blir alternativet for Lofotkraft å la Sortland beholde hele aksjeposten på 350 stykk, eller kreve sin andel.

Om Sortland får alle Bø-aksjene, vil dette koste ca 250 millioner.

Det mest sannsynlige er imidlertid at Sortland kun får 188 aksjer og dermed må betale 134 millioner for disse.

Når kommunen skyter inn 34 millioner i egne penger, trenger man et lån fra Holmøy Maritime AS på 100 millioner.

Et «skjær i sjøen» kan komme dersom Lofotkraft trekker Sortland for retten, når aksjene blir overført fra kommunen til Vesterålen Energi AS.

Lofotkraft kan kreve forkjøpsrett, men dette skal neppe være noen risiko. Sortland har søkt juridisk hjelp for å sjekke dette.

Advokatfirmaet som har gitt råd, mener at et heleid aksjeselskap underlagt kommunen, kan overta aksjeposten uten at det utløser forkjøpsrett.