De får det til i Hadsel

Folketallet i Vesterålen øker litt, mest på grunn av svært positiv utvikling i Hadsel. Mens Sortland stadig krymper, er det fødselsoverskudd og nye tilflyttere til nabokommunen.

Innbyggerne i Hadsel lager flere barn enn sortlendingene, og dermed øker også folketallet (illustrasjonsfoto).

Vesterålen som region med 5 kommuner har nå 30.233 innbyggere. Dette tallet har øket med 74 siden nyttår 2020, og det er den positive utviklingen i Hadsel som slår ut.

I løpet av 2020 og første kvartal i år ble det født 118 barn i Hadsel, mens det kun kom 109 babyer til verden i Sortland.

Sortland er fortsatt regionens største kommune med 10.483 innbyggere. Hadsel er litt mindre og har 8.117 innbyggere.

Ut fra folketallet skulle det derfor vært født flere i Sortland enn Hadsel, men slik er det altså ikke.

Første kvartal i år hadde Hadsel en vekst i folketallet på 52 personer, og et fødselsoverskudd på 7 personer.

Dette står i sterk kontrast til «regionsenteret» Sortland, hvor folketallet sank med 31 og man manglet 8 babyer for å veie opp for antall døde.

Utviklingen i Sortland er slik at folkeveksten har stanset opp for flere år siden og nå er dette snudd til en ganske betydelig nedgang.

Siden nyttår 2020 har Sortland mistet over 100 personer, blant annet på grunn av lavere antall fødsler og en generell «forgubbing».

Ser man 5 år tilbake så er antallet eldre i Sortland blitt betydelig høyere. Aldersgruppen over 65 år har øket med 267 personer, mens gruppen 0-19 år har krympet med 169.

Dette må nok bekymre ledelsen i Sortland kommune og er et klart tegn på stagnasjon i den generelle utviklingen også.

Arbeidsmarkedet i Sortland klarer ikke å tiltrekke seg yngre folk og familier, noe som igjen slår ut i lave fødselstall og større andel eldre.

Nabokommunen Hadsel er på den annen side inne i en svært spennende utvikling, men mange ekspansive bedrifter og nyetableringer.

Prosjektene står nærmest i kø i Hadsel, med et offensivt næringsliv spiller sammen med en aktiv kommuneledelse.